In 40 Franse bibliotheken, gemeentehuizen, universiteiten en andere openbare gebouwen met een functie voor het publiek kun je voortaan een 'zadotheek' ('grainothèque') vinden. Daar kan het publiek gratis zelf verzamelde zaden van gewassen met elkaar uitwisselen. Het kan gaan om zaden van tomaten, worteltjes, tuinbonen en sla of bloemen.

Het idee is simpel
Vanuit een doosje kun je gratis zaden meenemen. Die kweek je thuis op tot plantjes. Van de zaden die uit bloemen en vruchten komen, geef je weer een zakje terug in het jaar dat volgt op je 'lening'. Door twee of meer zakjes en ander zaad terug te geven, doe je aan kapitaalsvermeerdering door rente.

Zaadruil
Het idee is afkomstig van Sébastien Wittevert. Hij richtte de vereniging voor online zaadruil Graines de Troc ('Ruilzaden') op in La Rochelle. Van daaruit ontwikkelde de beweging zich verder, ook naar fysieke locaties. Net als de beweging les incroyables comestibles - die steden vol eetbare gewassen zet - is het een beweging van doe-verzet.
Wittevert strijdt voor de biodiversiteit. Volgens de FAO is die al met 75% teruggelopen, zegt hij, 'omdat de industrie ons een steeds kleiner aantal varieteiten laat gebruiken.' De oude variëteiten zouden perfect aan hun terroir zijn aangepast en geen mest of pesticiden nodig hebben.

Goed gevoel
Le Point merkt terecht op dat de vrij van chemie en moderne veredeling ontstane soorten moeilijk in niet-hybride - en vermoedelijk al evenmin in zuivere - vormen te vinden zijn. En hoewel ze resistenter tegen ziekten zullen zijn, zullen ze toch echt meststoffen nodig hebben om op langere termijn te overleven. Niettemin is het een charmant initiatief van en door vrijwilligers die zelf het gevoel willen hebben iets goeds te doen.
Dit artikel afdrukken