Vandaag publiceerde het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (Lifestyle4Health) een pleidooi voor structurele investeringen in leefstijl, leefstijlgeneeskunde en leefomgeving. In de notitie beschrijven experts van TNO en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) inzichten over de relatie tussen Covid-19, weerstand, metabole ontregeling en leefstijlinterventies.

We zijn nog in de beginfase, maar we denken dat het immuunsysteem van de zwaarst getroffen coronapatiënten eigenlijk al was uitgeput voor de besmetting
Hoewel nog veel onzeker is, lijkt er een verband tussen leefstijlgerelateerde aandoeningen (zoals obesitas, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en type 2 diabetes) en de ernst van de coronaziekteverschijnselen. Hanneke Molema (Lifestyle4Health) zegt hierover: “de coronapandemie – en meest recente wetenschappelijke inzichten – bevestigen dat leefstijl, leefomgeving en leefstijlgeneeskunde van cruciaal belang zijn voor een gezonde samenleving, juist nu.”

Een soortgelijke boodschap klinkt vanuit Arts en Leefstijl. De vereniging schrijft, mede namens bijna 1.900 zorgprofessionals, een brief aan staatssecretaris Paul Blokhuis waarin zij aandacht vraagt voor leefstijlgeneeskunde. “Handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, 1,5 meter afstand houden, geen handen schudden, thuis werken en drukte vermijden. De basisregels voor iedereen zijn helder. In deze lijst ontbreekt in onze ogen echter een vitale maatregel, namelijk gezond leven. Als leefstijl ooit op de agenda zou moeten staan, dan is het nu.”

Uitgeput immuunsysteem
Mensen met leefstijlgerelateerde ziekten lopen een hoger risico op een ernstiger verloop van Covid-19. Dergelijke aandoeningen leiden namelijk tot een ontregeling van de stofwisseling met een chronisch ontstekingsproces tot gevolg. Het immuunsysteem raakt overbelast en uitgeput, en heeft daarom niet meer voldoende capaciteit om infectieziekten - zoals het nieuwe Covid-19 - te bestrijden. “Vergelijk het met een elastiekje dat continu op spanning staat; het kan niet meer meestretchen wanneer er nog meer druk op wordt uitgeoefend”, aldus de Lifestyle4Health notitie. Op NPO Radio 1 zegt Molema: “We weten uit onderzoek dat je weerstand kunt verbeteren. Wij denken dat als we daar veel meer aandacht aan besteden en het bestaande beleid integraler inzetten, we mensen meer gezondheid kunnen bieden.”

“We zijn nog in de beginfase, maar we denken dat het immuunsysteem van de zwaarst getroffen coronapatiënten eigenlijk al was uitgeput voor de besmetting”, aldus medisch immunoloog Wim Dik van het Rotterdamse Erasmus MC op de NOS. “We zien dat vooral bij ouderen en mensen met leefstijlziekten.”
Dit artikel afdrukken