Het gedeelte van de hersenen dat onze eetlust en voedselconsumptie reguleert, de laterale hypothalamus, is ook erg actief tijdens de remslaap die ook wel droomslaap wordt genoemd. Om te ontdekken wat het effect is van de remslaap op eetgedrag manipuleerden onderzoekers van de Universiteit van Bern hypothalamusneuronen van muizen door die te activeren. Hierop verminderde de voedselconsumptie van de diertjes. “Dit suggereert dat remslaap nodig is om de voedselinname te stabiliseren”, aldus de betrokken professor Antoine Adamantidis tegen ScienceDaily.

Zelfs na het experiment – na 4 dagen van normale, onverstoorde slaap – zagen de onderzoekers nog steeds een abnormaal activatiepatroon van de hypothalamus. Dit doet vermoeden dat regelmatige elektrische hersenactiviteit tijdens de remslaap nodig is om een stabiel voedingsgedrag te handhaven. Of de resultaten van de muizenstudie ook voor mensen gelden, zal nader op mensen getest moeten worden.

Uit dit onderzoek lijkt af te leiden dat niet alleen de hoeveelheid slaap, maar ook de kwaliteit van slaap bepaalt of een muis constant eetgedrag vertoont. Adamantidis neemt alvast een voorschot op de humane relevantie van het onderzoek: “Dit is met name relevant in onze maatschappij waar niet alleen de slaaphoeveelheid afneemt, maar waar de slaapkwaliteit dramatisch wordt beïnvloed door ploegenarbeid, blootstelling aan het nachtelijke scherm of sociale jetlag bij adolescenten."

Ondanks dat het Zwitserse onderzoek is uitgevoerd met muizen is de relatie tussen slaap(tekort) en ongezond eten ook bij mensen bekend. Totale slaaptijd en -efficiëntie werden bovendien al geassocieerd met indicatoren voor hart- en vaatziekten.
ScienceDaily - REM sleep tunes eating behavior
Reageer
  • Deel
Druk af