In het jaarverslag van het Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) staat te lezen dat in de jaren 2003-2018 de visserijdruk in noordoostelijke deel van de Atlantische oceaan gehalveerd is.

Sinds 2010 zijn de visbestanden met 50% toegenomen en dat betekent dat voor de meeste vissoorten de bevissing inmiddels plaatsvindt op de wetenschappelijk bepaalde 'maximum sustainable yields' (MSY). "Nog nooit was de overbevissing in de EU zó laag," zegt Daniel Voces van Europêche. "Het nieuws over duurzame visserij is onmiskenbaar goed. Dat is te danken aan de jarenlange offers die de EU-vissersvloten gebracht hebben en de intensieve samenwerking met wetenschappers en overheden om de visserijpraktijken en het visserijbeheer te verbeteren."

Door de inspanningen van de visserijbedrijven is in recordtijd bereikt dat bijna 100% van de aangelande vis in Europa uit op MSY-basis beviste bestanden afkomstig is. Alleen in de Middellandse Zee is de situatie minder rooskleurig
Het STECF is het wetenschappelijk orgaan van de Europese Commissie dat onafhankelijk wetenschappelijk advies uitbrengt over de instandhouding en het beheer van het zeeleven op basis van biologische, economische, ecologische, sociale en technische overwegingen. Beleidsmakers kunnen dankzij het STECF hun beslissingen over visquota en de uitvoering van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB) baseren op solide wetenschappelijk bewijs en inzichten in wat een gezonde visstand is.

Er staat nog meer goed nieuws in het rapport. Zo is niet alleen het aandeel van overbeviste bestanden bijna gehalveerd ten opzichte van 2007, maar laat ook het aandeel van de bestanden die zich buiten de biologisch veilige grenzen bevinden een soortgelijke neerwaartse trend zien. Bovendien blijkt het aantal jonge vissen dat in de bestanden terechtkomt sinds 2012 voortdurend toe te nemen. Alleen in de Middellandse Zee is de situatie minder rooskleurig en blijven veel populaties overbevist.

Wantrouwen
Jammer dus dat activistische milieuorganisaties voortdurend hel en verdoemenis blijven roepen en onderzoeksrapporten uitbrengen die moeten bewijzen hoe dramatisch het gesteld met de visbestanden in de Europese wateren, zegt Voces. "Het stoort de industrie echt dat sommige NGO's de goede vooruitgang die in de afgelopen 20 jaar is geboekt, niet erkennen. Het frustreert de inspanningen van onze bedrijven die investeren in duurzame praktijken en de dingen beter willen doen. Het genereert een sfeer van wantrouwen, waardoor de samenwerking van de industrie met wetenschappers, overheden en NGO's in gevaar komt". Geen enkele sector heeft zich de afgelopen 10 tot 20 zó ingezet voor duurzaamheid en zo veel inspanningen geleverd als de Europese visserijsector.

Verwarring
Volgens Voces raken ook consumenten in verwarring door de agressieve campagnes van de NGO's. "Consumenten kunnen denken dat de oceanen en de visbestanden zich in een schrijnende situatie bevinden en dat het consumeren van vis zou bijdragen aan het schaden van het milieu, terwijl het juist het tegenovergestelde het geval is." Door de inspanningen van de visserijbedrijven is in recordtijd bereikt dat bijna 100% van de aangelande vis in Europa uit op MSY-basis beviste bestanden afkomstig is. Maar die inspanningen en dus ook de positieve resultaten worden teniet gedaan door tegenstrijdige beleidsbesluiten, voortdurende hervormingen en onhaalbare doelen die het publiek de indruk geven dat de visserij niet duurzaam is, betreurt Voces namens Europêche.

Visbestanden EU
Figure 1: Trends in the indicators of stock biomass; blue: 53 stocks in the NE Atlantic, black: 41 stocks in the Mediterranean & Black Seas, green: 73 data limited stocks

visbestanden buiten biologisch veilige grenzen
Figure 2: Trend in F/FMSY (46 stocks) shows that over all stocks, on average, the exploitation levels are close to FMSY. Dark grey zone shows the 50% confidence interval; the light grey zone shows the 95% confidence interval

Dit artikel afdrukken