Om de verschillende houdingen in Europese landen ten aanzien van GMO's in teelt, veevoer en voedingsmiddelen te omzeilen, heeft de Europese Commissie voorgesteld om lidstaten individueel te laten beslissen over de toelating van GMO-producten. De Milieucommissie vindt dat voorstel 'onwerkbaar', schrijft Vilt. Het zou de interne markt schaden omdat er opnieuw grenscontroles lijken te moeten worden ingesteld. Dat is volledig strijdig met het principe van de EU. Het zou met name de handel in veevoer ernstig belemmeren.

Belet stelt de facto voor een dure niche mogelijk te maken voor mensen die principieel tegen GMO's zijn en de wetenschappelijke autoriteit van de EFSA niet vertrouwen
Faillissementen
Europees commissaris Vytenis Andriukaitis acht het voorstel niet strijdig met het principe van de interne markt. Volgens hem kunnen landen wel het gebruik van GMO's op hun grondgebied verbieden, maar niet de handel of invoer daarvan. De Milieucommissie legt die verdediging naast zich neer en vraagt om een nieuw voorstel. Het parlement wijst erop dat een land dat GMO's verbiedt de exporterende bedrijven uit zijn buurlanden kan laten failleren door hun producten niet langer voor gebruik te accepteren. Dat kan bijvoorbeeld gelden voor met GMO-producten gevoerde kippen, eieren en varkens. Daarmee worden de facto alle landen gedwongen om geen GMO's te gebruiken. Alleen zo is immers aan de eisen van alle markten te voldoen. Dat is vermoedelijk niet wat de EC beoogt.

'Een perfide strategie'
"Sceptische parlementsleden", schrijft Vilt, zien in het onwerkbare voorstel "een bewuste zet van de Commissie om haar eigen voorstel te kelderen." Dat zou een strategie zijn om TTIP - het omstreden handelsakkoord met de VS - dichterbij te brengen omdat de VS niet kunnen werken met een intern verdeelde EU waar het op GMO-producten aankomt. "Zo'n manier van werken zou wel heel perfide zijn", zegt de Vlaamse Christen-democratische Europarlementariër Ivo Belet. Belet vindt dat een consument keuzevrijheid moet hebben. "We mogen geen onzekerheid over de volksgezondheid creëren bij de consument. Als de Europese autoriteit EFSA het gebruik van een bepaald ggo-product heeft goedgekeurd, waarom zou haar analyse vervolgens voor het ene land wel volstaan en voor het andere niet? Je zou zulke producten kunnen labellen. Wie een probleem heeft met middelen waar duidelijk GMO's in verwerkt zijn, moet maar een alternatief kopen." Belet stelt de facto voor een dure niche mogelijk te maken voor mensen die principieel tegen GMO's zijn en de wetenschappelijke autoriteit van de EFSA niet vertrouwen. In de VS - waar GMO's gemeengoed zijn - strijden kritische consumenten juist voor een dergelijke labeling onder verwijzing naar hun recht om te weten wat ze eten.

Fotocredits: Just label it, quinn.anya
Dit artikel afdrukken