Een nieuwe Amerikaanse metastudie (University of California, Davis) toont aan er geen verschil is in de gezondheid en productie van dieren die genetisch gemanipuleerd voer krijgen en dieren die gewoon voer krijgen. Ook werd in het vlees, de melk of eieren die de dieren produceerden, geen verschil aangetroffen. Dieren en producten waren even gezond en hadden dezelfde voedingswaarde. Het onderzoek, onder leiding van Alison Van Eenennaam, analyseerde 30 jaar veevoer-onderzoek waarbij meer dan 100 miljard dieren betrokken waren.

19 toegestane genetisch gemanipuleerde gewassen
Genetisch gemodificeerde gewassen (GMO, of ggo) werden in de VS voor het eerst in 1996 geïntroduceerd. Vandaag de dag zijn er in de VS 19 GMO-gewassen goedgekeurd, waaronder alfalfa, koolzaad, mais, katoen, sojabonen en suikerbieten. De ggo-gewassen zijn ontwikkeld om minder pesticiden nodig te hebben of betere opbrengsten op te leveren. Van alle ggo-gewassen wordt 70 tot 90% door koeien, geiten, varkens, kippen en ander gevogelte gegeten - dieren die gehouden worden voor hun vlees of producten zoals melk en eieren. In de VS gaat het jaarlijks om 9 miljard dieren, die voor 95% gevoerd worden met ggo-voer.

Niet te onderscheiden
"Voortdurend blijkt uit onderzoeken dat melk, vlees en eieren van dieren die ggo-voer gegeten hebben niet te onderscheiden zijn van die van dieren die niet-ggo voer te eten hebben gekregen. Als je dus etikettering wilt doorvoeren van dierlijke producten die met ggo-voer geproduceerd zijn, moet je aparte stromen creëren in de aanvoerketen en tracering, omdat de producten zelf op geen enkele manier uit elkaar te houden zouden zijn", zegt Van Eenennaam in ScienceDaily.

Internationale harmonisering regelgeving
Mondiaal gezien zijn de landen die ggo-veevoergewassen telen ook de grootste veevoerexporteurs. Er zijn echter nogal wat gevallen van 'asynchrone' besluitvorming en regelgeving (bijvoorbeeld in een exportland wordt het verbouwen van een ggo-gewas al goedgekeurd terwijl in importlanden de regels voor ggo-voedsel of voer nog niet aan de orde zijn). Dat kan resulteren in opschorting of verstoring van de handelsstromen. In de nabije toekomst kan deze situatie nog problematischer worden, omdat we aan de vooravond staan van een heleboel 'tweede generatie' ggo-gewassen. Veel daarvan zijn speciaal als veevoer ontwikkeld. Daarnaast komen er nieuwe technieken beschikbaar, zoals targeted genome modifications. Het is nog niet duidelijk of deze onder de huidige ggo-regelgeving en toezicht gaan vallen. 'Er is dringend behoefte aan internationale harmonisering van zowel regelgevende kaders voor ggo-gewassen als de governance van geavanceerde veredelingstechnieken teneinde toekomstige wijdverbreide verstoringen in de internationale veevoerhandel te voorkomen', stelt Van Eenennaam in The Journal of Animal Science.

Het artikel is open-access beschikbaar in the American Society of Animal Science.

Nota bene: in Frankrijk is de (on)schadelijkheid van GMO-diervoeders op goede theoretische gronden onbeslisbaar verklaard.

Fotocredits: Protest tegen Monsanto, Kevin van den Panhuyzen
Dit artikel afdrukken