Het bestrijdingsmiddel glyfosaat - o.a. gebruikt in Monsanto's Roundup - wordt wereldwijd gebruikt. In tegenstelling tot wat eerder gedacht werd, lijkt glyfosaat toch in het menselijk lichaam te accumuleren. In ieder geval werden in een kleinschalig onderzoek in de moedermelk van Amerikaanse vrouwen 'hoge' niveaus van glyfosaat gevonden. Ook in urine- en drinkwatermonsters kwamen hogere niveau's voor dan bij een vergelijkbaar onderzoek in Europa.

De Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) heeft ooit een limiet gesteld van 700 ug/l 'maximum contaminant level' (MCL) voor glyfosaat, op basis van de opvatting dat glyfosaat niet in het menselijk lichaam zou accumuleren. Maar recent - kleinschalig - onderzoek (in opdracht van Moms Across America en Sustainable Pulse) zou 'hoge' glyfosaatniveaus aangetoond hebben, in ieder geval bij 3 van de 10 moedermelkmonsters. Dat zou er op kunnen wijzen dat glyfosaat in de loop der tijd toch 'opstapelt' in het lichaam.

Met het onderzoek hopen de initiatoren serieus verder wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. "Nader onderzoek en mogelijk strengere richtlijnen zouden een goede zaak zijn omdat er nu geen enkele officiële limiet bestaat met betrekking tot glyfosaat-bevattende pesticiden in moedermelk", zegt Sustainable Pulse op Inhabitots.com.
Dit artikel afdrukken