Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) moet tot een 'groenere' landbouw leiden. Volgens onderzoek door een internationaal team van wetenschappers, waaronder David Kleijn van Wageningen UR, gepubliceerd in Science, zijn in de onderhandeling de vergroeningsmaatregelen zodanig afgezwakt dat de biodiversiteit in de EU er eerder onder te lijden heeft dan dat deze in stand gehouden of zelfs versterkt wordt.

Kleijn stelt in Boerderij dat met name in de nieuwe lidstaten de negatieve effecten het meest merkbaar zullen zijn: 'waar bijvoorbeeld oude graslanden met een hoge biodiversiteit ongestraft kunnen worden omgezet in Engels raaigras. Daarmee gaat veel biodiversiteit verloren, terwijl het Europees landbouwbeleid omzetten van oud grasland in nieuw grasland beschouwt als het behoud van grasland'.

Volgens Kleijn heeft de EU een kans laten liggen om de Europese landbouw te verduurzamen. Hij hoopt dat de publicatie in Science de lidstaten zich doen realiseren 'wat de consequenties zijn van de besluiten die ze in Brussel nemen'. Voor het inmiddels ingezette beleid zal er weinig meer veranderen.

Nederland doet het volgens Kleijn goed met het nieuw ingezette beleid ten aanzien van agrarisch natuurbeheer: “Hier is, in tegenstelling tot andere landen, sprake van ecologische onderbouwing en doelgerichtheid.”
Dit artikel afdrukken