De landbouwcommissie van het Europees Parlement besprak afgelopen week hoe die trend te keren valt, schrijft Boerderij, maar heeft geen oplossing.

Vice-voorzitter Iris Bouwers van CEJA, de organisatie voor jonge Europese boeren, ziet een crisis onder jonge Europese boeren. Bouwers bepleitte bij de Commissie een betere toegang tot financiering voor jonge boeren in het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB). Ze vindt dat er twee soorten steun voor de boer moeten zijn. Zijn land en zijn inkomen moeten financierbaar blijven. "Het is niet gemakkelijk om jong en boer te zijn. Soms krijg ik het gevoel dat ik moet overleven op alleen de passie voor het vak. Maar de landbouw is van belang voor de Europese Unie. Als de jonge boeren geen toekomst zien, gaan ze weg. We moeten nu werken aan de generatiewisseling.”

Andere sprekers wezen er op dat de 7-jaarstermijn voor het gemeenschappelijke landbouwbeleid te kort is. "We moeten ons afvragen hoe de landbouw er over veertig of vijftig jaar uit moet zien. Willen we alleen nog bedrijven met een omvang van meer dan 1.000 hectare? Als bedrijven alsmaar groter worden, wordt het moeilijker de landbouwdoelstellingen te verenigen met de milieudoelstellingen.” Ook werd aangevoerd dat de uitstroom van jonge boeren een "onvermijdelijke economische ontwikkeling is" en dat het een "illusie" is dat het GLB de vermindering van het aantal boeren zou kunnen stuiten. "Lidstaten zelf kunnen ook beperkingen wegnemen, zoals op het terrein van belastingen en de regels op gebied van bedrijfsovername en hoe de grondmarkt is georganiseerd", aldus Boerderij.

De EU staat voor de vraag of ze een ondernemers- of een boerenlandbouw wil, zegt Bouwers eigenlijk. Wie veel boeren wil en denkt dat die milieuvriendelijker produceren dan grote boeren en enkele nichebedrijven, heeft daarvoor een uitgebreid subsidieprogramma nodig. Wie denkt dat grote bedrijven ook milieuvriendelijk kunnen produceren, moet zich afvragen hoe plattelandsgemeenschappen zich zullen ontwikkelen in landen met veel kleine boeren die naar de stad zullen trekken om daar werk te zoeken. Dat het huidige beleid een ondernemerslandbouw als logisch gevolg heeft, leidt geen twijfel.
Dit artikel afdrukken