Jos van der Sande is voormalig GGD-arts. Van der Sande kreeg als infectieziektenbestrijder te maken met de Q-koorts. Economische belangen op korte termijn gaan voor het publieke belang, zegt hij met zoveel woorden over de manier waarop de nationale, provinciale en lokale politiek met de volksgezondheidsrisico's van de intensieve veehouderij in Brabant aanpakte. “Dat heeft van mij een actievoerder gemaakt”.

Als Van de Sande straks gelijk krijgt, zorgt de Brabantse veehouderij voor de vroegtijdige dood van stedelijke bewoners in het Ruhrgebied
Hij beschouwt de intensieve veehouderij in dichtbevolkt gebied als een fors gevaar voor de volksgezondheid. De helft van de mensen in steden worden volgens Van der Sande, ziek van het fijnstof dat uit de intensieve veehouderij komt. We lopen een veel grotere kans op het uitbreken van epidemieën van door dieren op mensen overgedragen ziekten dan we als samenleving kunnen vaststellen.

Het traject van interne informatievoorziening binnen het bestuurlijk apparaat faalt. De materie is óf te complex geworden óf onderworpen geraakt aan andere belangen. Ministeries en politiek werden tijdens de Q-koorts epidemie verkeerd voorgelicht. Daardoor modderden zij aanvankelijk aan met antwoorden die ontoereikend waren en de ernst van de problemen negeerden.Een verhelderend interview dat de begripsmatige basis legt voor het beoordelen van een binnenkort te verwachten rapport (waarvan de publicatie is uitgesteld) over de gevolgen van fijnstof van onder meer de dierhouderij voor de sterfte van mensen in steden.

Als Van de Sande straks gelijk krijgt, zorgt de Brabantse veehouderij voor de vroegtijdige dood van stedelijke bewoners in het Ruhrgebied.

Update (12:00h): de NOS besteedt vanavond aandacht aan fijnstof (en het opgehouden rapport) in Nieuwsuur. De uitzending staat - bij hoge uitzondering - nu al online (klik op de link). In de uitzending is IRAS-professor Dick Heederik te horen die nadrukkelijk aangeeft dat de Brabantse veehouderij aanvullende regelgeving nodig heeft. Ook is Jos van de Sande in de uitzending te horen. De ministeries van I&M, VWS en EZ hebben nog geen goedkeuring voor de vrijgave van het rapport gegeven. Mogelijk zullen IRAS, Nivel en RIVM dat aan het einde van de dag toch openbaar maken, zonder dat het rapport met een zgn. Kamerbrief eerst aan de politiek is aangeboden.
Via twitter is het symposium dat op dit moment wordt gehouden over het opgehouden #VGO-rapport te volgen en is een groot aantal van de bevindingen alvast te zien via presentatieslides.

Update (15.00h): het VGO-rapport is inmiddels te downloaden via de site van het RIVM.

Update (17:00h): reactie per tweet van Jos van de Sande op het VGO-onderzoek:


Dit artikel afdrukken