Dit jaar brengt de Gezondheidsraad de Richtlijnen goede voeding 2015 uit. Deze Richtlijnen zijn bedoeld om Nederland gezondheidswinst te laten boeken door richtlijnen te bieden voor voedingspatroon, lichaamsbeweging en de preventie van chronische ziekten. Voedingswetenschappers en -deskundigen kijken er dan ook reikhalzend naar uit.

Openbare commentaarronde
Tot 10 februari van dit jaar biedt de Gezondheidsraad iedereen gelegenheid commentaar te leveren op de richtlijnen in wording. De raad heeft daarvoor de eerste 8 acht achtergronddocumenten online gezet. In de achtergronddocumenten 'vat de Commissie Richtlijnen goede voeding 2015 van de Gezondheidsraad de stand van de wetenschap samen over het verband tussen voedingsstoffen, voedingsmiddelen en voedingspatronen en het risico op veelvoorkomende chronische ziekten', schrijft VoedingNu. De openbare concepten zijn beschikbaar voor aardappelen, granen en graanproducten, koffie, thee, vetten en oliën, vitaminen- en mineralensupplementen, voedingsvezel en water.

Werkwijze
De Commissie vraagt dus om commentaar, maar dat betekent niet dat je in het wilde weg informatie door kunt spelen. De Commissie is expliciet benieuwd naar twee aspecten: "Heeft de commissie belangrijke publicaties gemist die binnen de gehanteerde werkwijze passen? Staan er fouten in het achtergronddocument?" In dat geval is je commentaar welkom. Maar dan nog kun je niet zomaar 'los' met je aanvullingen - je moet je voegen naar de Werkwijze van de Commissie Richtlijnen Goede Voeding 2015. Het komt er op neer dat je dezelfde werkwijze als de Gezondheidsraad moet hanteren bij de selectie van eventueel aangedragen onderzoeken.

Fotocredits: 'Richtlijnen goede voeding 2015: openbare commentaarronde', Gezondsheidsraad
Dit artikel afdrukken