De nieuwe Richtlijnen zouden nodig zijn om helderheid te scheppen zodat levensmiddelenfabrikanten hun werk kunnen doen zonder voortdurende discussies met alternatieve inzichten. Daarom vindt MVO ook dat er iedere 5 jaar een update moet komen die de nieuwste wetenschappelijke inzichten incorporeert.

MVO prijst het feit dat de aanbevelingen voornamelijk zijn opgesteld in termen van voedingsmiddelen in plaats van ingrediënten. "Consumenten", zegt MVO, "eten immers geen ingrediënten maar voedingsmiddelen. Dit betekent in de praktijk dat er geen richtlijn geformuleerd is voor de inname van totaal vet." De Gezondheidsraad zegt slechts dat boter, harde margarine en bak- en braadvetten vervangen moeten worden door zachte margarine, vloeibaar bak- en braadvet en plantaardige oliën.

De adviezen van de Gezondheidsraad zijn belangrijk ook voor onze industrie en vormen een goed tegenwicht tegen alle ongefundeerde meningen over voeding van zogenoemde ‘kruidenvrouwtjes’.
MVO signaleert niet dat MVO voor noten juist wel een precies aantal aanbevolen grammen (15) aanbeveelt. Ook zegt de Raad dat we dagelijks drie koppen thee moeten drinken.

Kritiek
MVO heeft kritiek op de traagheid waarmee de nieuwe Richtlijnen tot stand zijn gekomen. "De nieuwe richtlijnen hebben te lang op zich laten wachten", zegt de organisatie. Zij bepleit "om minimaal elke vijf jaar de richtlijnen te herzien zodat nieuwe wetenschappelijke inzichten kunnen worden meegenomen." Die vindt MVO van belang om niet voortdurend discussies te hoeven voeren over dwarse, maar niet officiële inzichten op het gebied van gezondheid en voeding. MVO schrijft: "De adviezen van de Gezondheidsraad zijn belangrijk ook voor onze industrie en vormen een goed tegenwicht tegen alle ongefundeerde meningen over voeding van zogenoemde ‘kruidenvrouwtjes’."

Nog vertaling nodig van boodschappenlijstje
Ook al zijn de adviezen van de Gezondheidsraad geformuleerd in de vorm van producten die mensen op hun boodschappenlijstje schrijven, MVO vindt dat er "nu een belangrijke taak ligt voor de overheid en het Voedingscentrum om de richtlijnen uit te leggen aan de consumenten. De organisatie geeft aan nu te verwachten dat vetten en oliën "een plek in de nieuwe Schijf van Vijf krijgen."

Zuivel blijft, boter valt
De Nederlandse Zuivelorganisatie NZO) reageerde gisteren eveneens verheugd. NZO schrijft in een persbericht: "De Gezondheidsraad heeft in de vandaag uitgebrachte ‘Richtlijnen gezonde voeding 2015’ de vooraanstaande positie van zuivel bevestigd. Zuivelproducten (melk, yoghurt en kaas) zijn onderdeel van een gezond voedingspatroon. Ze leveren waardevolle voedingsstoffen die ons lichaam nodig heeft. De Gezondheidsraad geeft dan ook het advies de zuivelconsumptie op peil te houden. “Neem enkele porties zuivel per dag, waaronder melk of yoghurt”, luidt het advies.
De aanbeveling om echte boter te vervangen zal weinig winst opleveren voor de volksgezondheid omdat de consumptie gering is."

Indirect geeft de organisatie die de Nederlandse zuivelbelangen verdedigt daarmee aan ook de functie van de Gezondheidsraad als tegenwicht tegen alternatieve visies op voeding te onderschrijven. Zuivel ligt daarin immers onder vuur, onder meer omdat het voedsel voor jonge en dus niet voor volwassen dieren en mensen zou zijn. Het feit dat de Gezondheidsraad boter - ondanks massieve acceptatie in de serieuze publieksmedia van de gedachte dat boter gezond is - blijft afwijzen als ongezond neemt de zuivelorganisatie in ons margarineland op de koop toe. De verkopen zijn slechts beperkt in ons land.

Fotocredits: Fat-collection, Adam Engelhart
Dit artikel afdrukken