imageRuim de helft van de Nederlanders vindt zichzelf te zwaar en wil daar in het nieuwe jaar wat aan doen.

De goede voornemens voor 2007 zijn vooral gezonde voornemens, waarbij het verbeteren van de conditie, afvallen en meer bewegen de belangrijkste zijn.


Dat blijkt uit een onderzoek dat het Convenant overgewicht liet uitvoeren onder mensen tussen 18 en 65 jaar. Uit het onderzoek onder ruim 1.000 Nederlanders, uitgevoerd door Motivaction, blijkt dat een gezonde leefstijl de meeste mensen (vooral jongeren) aanspreekt, gevolgd door rustig leven en genieten (meer bij ouderen). De gemiddelde Nederlander is met een Body Mass Index van 25,8 te zwaar. Men erkent dit ook en geeft bovendien aan dat de oorzaak hiervoor vooral bij het eigen ongezonde gedrag moet worden gezocht. Toch zijn de meeste Nederlanders, naar eigen zeggen, redelijk gezond en voldoet ruim 60% aan de norm voor gezond bewegen van 30 minuten per dag. De belangrijkste reden om af te vallen, is dat men zich dan lekkerder zal voelen en de eigen conditie verbetert. De mensen die zichzelf te zwaar vinden, willen gemiddeld 16 kilogram afvallen.

Overgewicht is ongezond en onpraktisch en komt vooral doordat we verkeerd eten en te weinig bewegen, is de mening van de meerderheid. Afvallen lukt daarom het beste door meer te bewegen en gezonder te eten. Van hulpmiddelen als medicijnen en dieetproducten verwacht men weinig resultaat. Opvoeding en reclame zijn niet de oorzaken van overgewicht, maar er ligt wel een belangrijke taak bij de ouders, zegt 56 %. Verder worden meer aandacht voor een gezonde leefstijl en een gezonder aanbod op scholen genoemd als een manier om overgewicht tegen te gaan.
Ook logo's op gezonde producten worden door 54% toegejuicht. De meerderheid ziet niets in het verbieden van bepaalde producten of reclame, maar bijna een kwart vindt wel dat gezonde producten goedkoper zouden moeten worden. 34% van de Nederlanders vindt dat ongezonde producten extra moeten worden belast en 16% van de Nederlanders vindt dat mensen met overgewicht meer ziektekostenpremie zouden moeten betalen.

Paul Rosenmöller, voorzitter van het Convenant overgewicht is verheugd dat zoveel mensen het belang van een gezonde leefstijl inzien en ook daadwerkelijk voornemens zijn om zich daarvoor in te spannen. “Wij proberen met het Convenant de mensen zoveel mogelijk te helpen om hun gezonde voornemens te verwezenlijken door de gezonde keuze gemakkelijk te maken voor iedereen.” Het Convenant heeft daarvoor tien concrete aanbevelingen opgesteld, zoals meer fietsroutes en speelruimtes in de stad, gezonde tussendoortjes in de schoolkantines, heldere logo's voor voedingswaarde van levensmiddelen en meer onderzoek naar de effecten van preventie. Rosenmöller: “Dit zijn wat ons betreft de gezonde voornemens voor de nieuwe kabinetsperiode.”

bron: vmt
Dit artikel afdrukken