Onderzoekers van de University of Pittsburgh begeleidden een groep deelnemers een jaar lang naar een gezondere leefstijl. Zij constateerden dat een leefstijlinterventie leidt tot gewichtsverlies, meer beweging en een verlaagd risico op diabetes en hartaandoeningen. Deelnemers zeiden bovendien zich gezonder te voelen

Leefstijlprogramma
De onderzoekers zetten het programma Group Lifestyle Balance op, gebaseerd op de leefstijltraining van het in de VS succesvolle Diabetes Prevention Program. Het programma duurt een jaar en de deelnemers worden gedurende 22 sessies begeleid bij het maken van leefstijlveranderingen om het risico op diabetes en hart- en vaatziekten te verminderen. Het doel is dat de deelnemers 7% van hun gewicht verliezen en minstens 150 minuten per week matig intensief bewegen.

Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven
De 223 deelnemers, die gemiddeld 58 jaar oud waren, hadden prediabetes, metabool syndroom of beide. Voorafgaand aan het programma vulden alle participanten in hoe zij hun gezondheid ervoeren op een schaal van 0 (ergst denkbaar) tot 100 (best denkbaar). Ze scoorden gemiddeld 71,5, iets lager dan het geschatte landelijk gemiddelde in de VS van 79,2. Na afloop van het programma scoorden de deelnemers gemiddeld 78,2.

De mensen die voorafgaand aan de interventie het laagst scoorden, behaalden de grootste verbetering. Ook bleek dat degenen die de doelen van de interventie behaald hadden, gemiddeld 9 punten hoger scoorden dan mensen die de trainingsdoelen niet hadden bereikt.

Meeste effect
Onderzoeker Andrea Kriska is enthousiast over deze bevindingen. “Het is interessant dat we een verbetering in de mate van gezondheid die mensen ervaren, hebben kunnen vastleggen. Het grootste voordeel hadden de mensen die van tevoren hun gezondheid het laagst beoordeelden. Dat betekent dus dat degenen die het het hardste nodig hadden, het meest baat hadden.'
Dit artikel afdrukken