De onderzoekers bekeken het microbioom van ruim 1.000 ‘zeer gezonde mensen’ in de leeftijd van 3 tot 100 jaar. De deelnemers hadden geen ziekte, rookten niet, dronken niet, hadden geen stemmingsproblemen en hadden in de 3 maanden voor de studie geen medicijnen of antibiotica gebruikt. Ook in de familie kwamen geen cardiometabole, neurologische of gastro-intestinale ziektes voor.

Weinig variatie na je 30e
De studie had twee belangrijke resultaten. Ten eerste was de samenstelling van het microbioom van de gezonde mensen hetzelfde als die van de mensen die enkele tientallen jaren jonger waren. Ten tweede kwamen grote verschillen in microbioom alleen voor bij mensen onder de 20. Tussen de leeftijd van 30 en 100 was het microbioom grotendeels hetzelfde. Bij vrouwen was er minder variatie dan bij mannen.

“Het behouden van een divers microbioom naarmate je leeftijd stijgt, is een teken van gezond oud worden”, zegt onderzoeker Glen Gloor. Het onderzoek maakt duidelijk dat er een verband is, maar wat oorzaak en gevolg is, kan uit er niet uit worden afgeleid. De vraag blijft dus of je door gezond te eten en actief te blijven je microbioom op orde houdt en daardoor gezond oud wordt, of dat het juist omgekeerd ligt. Gezond ouder worden zou ook al kunnen zijn vastgelegd in de bacteriën in de darm.

De onderzoekers hopen dat deze studies op gezonde mensen ook iets zeggen over het voorkomen van ziektes. "De resultaten suggereren dat als je het microbioom van een oudere met een verstoord microbioom reset naar een microbioom van een 30-jarige, dat het de gezondheid ten goede komt", schrijven de onderzoekers in het artikel.
Dit artikel afdrukken