Dat concluderen onderzoekers van de Florida State University op basis van onderzoek onder bijna 19.000 mensen. Janet Tomiyama van de Universiteit van Californië, die al jaren onderzoek doet naar stigmatisering van mensen met obesitas, noemt het ‘een van de belangrijkste onderzoeken’ op dit gebied en de resultaten ‘verbluffend’ (’astonishing’).

Discriminatie op basis van gewicht bleek in het onderzoek te zijn geassocieerd met een toename van het risico op vroegtijdig overlijden. Het risico steeg met bijna 60%.
Twee studies
De onderzoekers analyseerden data van twee afzonderlijke nationale studies, waarvan de een ruim 13.000 deelnemers had en de andere ruim 5.000. De deelnemers scoorden op een vragenlijst hoe vaak ze zich gediscrimineerd voelden, met stellingen als ‘Ik word met minder respect behandeld dan anderen’. Vervolgens beantwoordden ze vragen over wat zij als redenen zien voor deze ervaringen, zoals geslacht, afkomst, uiterlijk, gewicht of leeftijd.

De onderzoekers verzamelden sterftecijfers van de deelnemers uit de ’National Death Index’ of van familieleden over langere periodes. Daarnaast analyseerden ze ook gezondheidsaspecten, zoals BMI, subjectieve gezondheid, medische geschiedenis, depressieve symptomen en fysieke activiteiten.

Zestig procent
Discriminatie op basis van gewicht bleek in het onderzoek te associëren met een toename van het risico op vroegtijdig overlijden. Het risico steeg met bijna 60%. Wanneer gecontroleerd werd voor andere factoren van objectieve en subjectieve gezondheid nam deze associatie af, maar verdween niet. Dit betekent dat het discrimineren en stigmatiseren op basis van gewicht onafhankelijk van andere factoren de levensverwachting lijkt te verkorten.

Geen van de andere gerapporteerde redenen van discriminatie had deze associatie met overlijdensrisico. Hoofdonderzoeker Angelina Sutin zegt: “De link tussen overlijden en discriminatie is een grote verrassing. Vooral omdat de resultaten in twee losstaande onderzoeken bijna identiek waren”.

Bovendien ligt het ook aan wie discrimineert. Vaak zijn het ook familieleden, terwijl je van familie juist steun hoort te krijgen.
Oorzaken
Hoe deze associatie kan optreden is niet onderzocht. Stutin spreekt het vermoeden uit dat het komt door de stress die discriminatie oproept. “Bovendien ligt het ook aan wie discrimineert. Vaak zijn het ook familieleden, terwijl je van familie juist steun hoort te krijgen. Dit is extra pijnlijk.” Mogelijke consequenties van discriminatie zijn sociale isolatie, slechtere economische positie en verminderde kwaliteit van leven. “Zo komen mensen in een vicieuze cirkel terecht”, aldus Tomiyama. De auteurs melden tot slot: “Er is een hardnekkige overtuiging dat opmerkingen over het gewicht mensen met obesitas motiveert om af te vallen. Het tegendeel is nu nog sterker aangetoond. Het zorgt niet alleen voor een slechtere gezondheid zoals eerder onderzocht, maar verkort dus zelfs de levensverwachting”.

Het artikel is gepubliceerd in Psychological Science.

Fotocredits: 'now this one is more me!', muffinn
Dit artikel afdrukken