De Consumentenbond zal betogen dat het levensmiddelenlogo Vinkje, dat gezonde en betere producten voor consumenten gemakkelijk herkenbaar moet maken, ondeugdelijk en daarom onwettig is.

Uit onderzoek van de Consumentenbond, de Gezondheidsraad, de Stichting Ik Kies bewust, GFK en Twynstra Gudde blijkt dat consumenten de groene en blauwe Vinkjes op supermarktproducten niet begrijpen of verkeerd begrijpen. Volgens directeur Bart Combée van de Consumentenbond, heeft minister Schippers zelf toegegeven dat het Vinkje moeilijk te interpreteren is. Begrijpelijkheid is een van de eisen die de Warenwet stelt aan een deugdelijk logo.

Combée: "Hoe is het dan mogelijk dat zij het Vinkje wel in stand houdt, terwijl consumentenbegrip een wettelijke voorwaarde is voor verlenging van het Vinkje?"

Volgens Professor mr. dr. Bernd van der Meulen, hoogleraar levensmiddelenrecht is de goedkeuring van het Vinkje als voedselkeuze-logo "in strijd met een groot aantal Europese en nationale wettelijke voorschriften en is bovendien misleidend. Wij zullen de commissie verzoeken ons bezwaar gegrond te verklaren en de gevraagde goedkeuring voor het Vinkje alsnog te weigeren."

Van der Meulen zal morgen de bezwaren van de Consumentenbond voor de commissie van VWS verwoorden.

Werken aan hervorming
De Wageningse professor Kees de Graaf, voorzitter van de wetenschappelijke adviescommissie van Vinkje, denkt dat de hoorzitting weinig zal opleveren. "Eigenlijk gaat het nergens over", zegt De Graaf, die net als Bernd van der Meulen hoogleraar is aan de Wageningen Universiteit. Hij vindt het bezwaar "niet constructief" omdat achter de schermen hard wordt gewerkt aan hervorming van Vinkje. Op nu.nl zegt hij: "Ik Kies Bewust bereidt een nieuw voorstel aan het ministerie voor. Hiervoor wordt goed gekeken naar de argumenten tegen het Vinkje, ook van de Consumentenbond. Helaas accepteerde de Bond onze uitnodiging om mee te praten niet."

Volgens De Graaf zal minister Schippers dit advies willen afwachten. De hoorzitting zal daarom niets opleveren, vermoedt hij. Van der Meulen spreekt dit tegen omdat hangende de vernieuwing van het logo het bezwaar van onduidelijkheid niet wordt weggenomen. De Graaf onderschrijft de onduidelijkheid van Vinkje. Eerder gaf directeur Gerda Feunekes Vinkje "een drie" voor de duidelijkheid van de twee Vinkjes naast elkaar.

Geen vertrouwen meer
Omdat Vinkje en zijn rechtsvoorgangers het vertrouwen van in de samenleving nadrukkelijk hoorbare voedingsdeskundigen en opiniemakers lijken te hebben verloren adviseerde Foodlog Vinkje zijn advies te geven aan de overheid en daarbij direct zijn sleutels in te leveren, zodat de minister de eindverantwoordelijkheid neemt voor haar keuzen omtrent Vinkje en daarop direct aanspreekbaar wordt. Eén van de grootste bezwaren die aan Vinkje kleeft, is immers dat het 'een feestje van de industrie' zou zijn om ongezonde producten - zoals frisdrank, ijs en snacks - toch een gezond tintje te geven.
Dit artikel afdrukken