Een metastudie naar systematische onderzoeken naar de relatie tussen gesuikerde (fris)dranken en gewichtstoename laat zien dat onderzoeken die (mede) gefinancierd worden door de voedingsindustrie geen of neutralere conclusies trekken over dat verband. Het onderzoek is gepubliceerd in PLOS Medicine.

Voor het onderzoek werden 18 systematische onderzoeken geïdentificeerd. In 6 daarvan was sprake van een financieel belangenconflict omdat een frisdrankenfabrikant het onderzoek mee financierde. Bij de onderzoeken zonder belangenconflict kwam 83.3% (10 van de 12) tot de conclusie dat suikerhoudende dranken een potentiële risicofactor zijn voor gewichtstoename. Bij de door de voedingsindustrie gefinancierde studies kwam hetzelfde percentage, 83.3% (5 van de 6) tot de conclusie dat het wetenschappelijk bewijs onvoldoende was om een positieve associatie te leggen tussen het drinken van gesuikerde dranken en gewichtstoename.

De onderzoekers zijn niet tegen een rol voor de voedingsindustrie in de voedingswetenschap, maar wijzen er op dat hun resultaten "een reden voor bezorgdheid zijn, wanneer het gaat om het interpreteren van onderzoeken die gefinancierd zijn door voedingsconcerns die gevestigde belangen hebben bij de uitkomsten van die onderzoeken". Ze pleiten daarom voor heldere richtlijnen en principes, zodat 'gevaarlijke belangenverstrengelingen' voorkomen kunnen worden, schrijft AFN.
Dit artikel afdrukken