Een bijeenkomst over bemesting en ammoniakuitstoot naar aanleiding van artikelen in V-focus werd op Foodlog uitgebreid besproken. Afgelopen weekend bleek de bijeenkomst te hebben geleid tot een TV-reportage van 1Vandaag en een publicatie in De Telegraaf. Mest staat weer in de publieke belangstelling.

Al vele jaren bestaat er een onverklaard gat tussen de werkelijk gemeten schadelijkheid van bemesting en de door de overheid berekende schade. De hernieuwde belangstelling speelt opnieuw de vraag op waarom dit zogenaamde 'ammoniakgat' door de overheid wordt getolereerd.

Boerderij meldt dat de Tweede Kamer opheldering wenst van staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken. Zij moet inzicht geven in de verschillen tussen de feitelijke metingen die wetenschappers vaststellen en de modelberekeningen waarop wet- en regelgeving en rechtspraak gebaseerd zijn. CDA-woordvoerder Jaco Geurts is de initiatiefnemer van het een debat met de staatssecretaris op korte termijn. Tot vandaag hielden de regeringspartijen een debat tegen. Vanmiddag besloot de VVD-fractie het verzoek van het CDA te steunen.

Boerderij schrijft: "Geurts vraagt aan de staatssecretaris om naast een brief met opheldering ook 'alle rapporten die nu nog in de spelonken van het kabinet liggen' mee te sturen naar de Tweede Kamer."

Fotocredits: Jaco Geurts
Dit artikel afdrukken