De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 35 jonge, veelbelovende wetenschappers een subsidie uit het programma Rubicon toegekend. Pas gepromoveerde Nederlandse onderzoekers kunnen met de subsidie onderzoekservaring opdoen in het buitenland. Buitenlandse onderzoekers kunnen met deze subsidie onderzoek in Nederland verrichten. Een van de aanvragen die werd gehonoreerd is die van dr. Linda Verhagen van de Universiteit Utrecht. Zij onderzoekt de manier waarop geuren kunnen aanzetten tot ongezond eetgedrag.De verleiding om vet en veel te eten is voor veel mensen groot en wordt mede bepaald door de geur van voedsel. In het project van Linda Verhagen onderzoeken wetenschappers hoe het brein de geur van voedsel verwerkt en de invloed ervan op de energiebalans in het lichaam. Zij gaat daar gedurende 24 maanden aan werken aan de univeristeit van Keulen.

bron: NWO met dank aan foodholland
Dit artikel afdrukken