image't Is dus uit met liegen.

Een groep Europese onderzoekers, waaronder wetenschappers van het Rikilt, heeft een methode ontwikkeld die de herkomst van een olijfolie kan bepalen. Er wordt gebruik gemaakt van proton-transfer-reaction mass spectrometry (PTR-MS). Bij deze techniek worden de vluchtige stoffen die uit vloeibare olie ontsnappen nader geanalyseerd. Over het onderzoek werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Food Chemistry.
In een proef met bijna 200 olijfoliemonsters konden de onderzoekers voor 86% van de monsters het juiste land van herkomst bepalen. Er werd ook gepoogd duidelijkheid te geven over de regio en het district, maar dat bleek lastiger. Voor olijfolie uit Italiië was voor 74% van de beoordelingen ook de regio correct en dat gold bij 52% van de monsters tevens voor het district. Bij olijfolie uit Frankrijk waren de resultaten beduidend slechter.

Aanduiding van de productieregio is voor producenten van olijfolie van belang. Veel fabrikanten prijzen hun product namelijk aan als een typisch streekproduct. Een methode om de herkomst juist te kunnen vaststellen kan in dat opzicht van waarde zijn.


bron: Resource met dank aan foodholland
Dit artikel afdrukken