Vanmorgen heeft het Gerechtshof in Amsterdam uitspraak gedaan in het hoger beroep dat Dier&recht had aangespannen tegen Agractie. Het gerechtshof bevestigt hiermee de eerdere uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

Dier&Recht gebruikte in haar campagne tegen de zuivelindustrie een aantal posters, waaronder een poster waarop stond dat het weghalen van het kalf bij de moeder direct na de geboorte ernstig dierenleed veroorzaakt. Agractie spande daarop een kort geding aan tegen deze bewering en won, maar het grootste deel van de campagne, op de ene poster na, zette Dier&Recht gewoon voort. Het hoger beroep dat Dier&Recht daarop aanspande heeft de organisatie nu verloren; het Gerechtshof Amsterdam bekrachtigt de eerdere uitspraak van de rechtbank Amsterdam dat er geen wetenschappelijke consensus is dat het scheiden van kalf en koe direct na de geboorte ernstig dierenleed veroorzaakt.

Frederieke Schouten, directeur van Dier&Recht, reageert verrast. "Het Gerechtshof spitst zich enkel toe op het ene moment van scheiding van koe en kalf en wil wetenschappelijke consensus zien dat dit ernstig dierenleed veroorzaakt. Terwijl wij het in een ruimer verband zien: er is, als nasleep van die scheiding, meer angst en sterfte, en er zijn meer sociale problemen bij kalveren. Dat mag geen ernstig dierenleed heten?" Dier&Recht overweegt een bodemprocedure en herstart de campagne tegen het leed dat de zuivelconsumptie met zich meebrengt. De posters over het dierenleed achter zuivel zijn vanaf vandaag weer te zien in bushokjes en andere publieke plaatsen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Haarlem.

Agractie toont zich tevreden met de uitspraak en stelt in een persbericht: "Hiermee is voldoende jurisprudentie om dergelijke walgelijke uitingen in de toekomst te voorkomen of aan te pakken. De vrijheid van meningsuiting in de openbare ruimte is duidelijk begrensd en niet iedereen zomaar ongefundeerde meningen mag spuien! (...) Het goede gesprek over de productie van voedsel en de omgang met dieren moet zeker voortgezet worden, maar dergelijke walgelijke praktijken moeten gestopt worden!" Agractie kondigt meteen vervolgstappen aan als Dier&Recht opnieuw met de beschuldiging van 'ernstig dierenleed' komt.
Reageer
  • Deel
Druk af