Wetenschappers behandelden muizen die niet konden ruiken als gevolg van een genetische afwijking aan hun trilhaartjes, de (cilia).Cilia zijn microscopisch kleine haartjes die uit allerlei lichaamscellen steken en die onder andere voortbewegings-, zuiverings- of signaleringsfuncties vervullen. Wetenschappers hebben al verschillende cilia-afwijkingen in kaart gebracht, die bij mensen tot nierproblemen, blindheid en doofheid leiden. Als mensen zonder reukvermogen geboren worden, heet dat congenitale anosmia.

De onderzoekers werkten met een groep muizen met een mutatie in hun Ift88 gen. Ze maken geen trilhaartjes aan maken in hun reukorgaan en kunnen dus niet ruiken. Hun onderzoek, gepubliceerd in Nature Medicine, slaagde erin een werkende versie van het Ift88 gen in een verkoudheidsvirus in te bouwen. Met dit virus werden vervolgens de proefmuizen geïnfecteerd. Hun cilia keerden terug en daarmee ook het reukvermogen: de muizen gebruikten hun neus om voedsel te vinden.

Prof. Philip Beales van University College London vertelde BBC News Health dat de onderzoekers erg tevreden waren omdat ze hiermee bewezen dat 'het mogelijk was dat gen terug te brengen in de juiste cellen, het juiste eiwit aan te laten maken, trilhaartjes te groeien en deze te laten werken zoals ze moeten'. Daarmee is een stap gezet in het ontwikkelen van een vergelijkbare aanpak die ook bij mensen zou kunnen werken, en dan met name voor ernstige trilhaarziekten, zoals PKD ofwel polycystic kidney disease.

Fotocredits: wouf_is_wouf, inventieve muis met reukvermogen
Dit artikel afdrukken