image Vijf inzendingen zijn genomineerd voor de Food Valley Award 2006 die 5 oktober tijdens de Food Valley Conferentie in Ede uitgereikt wordt: 1) Gewasbescherming door middel van belichting van Clean Light uit Wageningen, 2) Verleidelijk lekkere en natuurlijke appels van Inova Fruit uit Geldermalsen, 3) Innovatie door concentratie van Provalor uit Vijfhuizen, 4) Teff van Soil & Crop uit Assen en 5) Laarakker Groenteverwerking & EcoFuels van Laarakker Groenteverwerking uit Well.

De winnaar ontvangt een kunstwerk, een certificaat en kan het logo 'Winner Food Valley Award 2006' voeren. Clean Light
Clean Light heeft een techniek ontwikkeld voor schimmelbestrijding op levende 'pre-harvest' gewassen. De ontwikkelde methode biedt gewassen bescherming tegen schimmels zoals dit normaliter door zonlicht gebeurt. Schimmels ontstaan als er voldoende vocht is en als de zon de schimmel om een of andere reden niet kan bereiken. Het reinigend effect van zonlicht wordt via de door Clean Light ontwikkelde techniek op een milieuvriendelijke wijze nagebootst, waardoor schimmels worden gedood en de plant wordt versterkt zonder residuen achter te laten op het voedsel. De methode biedt voordelen voor verschillende schakels van de voedselproductieketen.

Inova Fruit
Inova Fruit ontwikkelt én introduceert consumentgericht duurzaam te produceren fruitrassen. Om in te spelen op het toenemende belang van voedselveiligheid en duurzaamheid, heeft Inova Fruit in 2001 samen met PRI (Wageningen UR) een Masterplan opgesteld. Hierin ligt de focus op het resistent maken van kwaliteitsrassen tegen schimmelziekten, die verantwoordelijk zijn voor circa 83% van het bestrijdingsmiddelengebruik. Om de fruitketen tijdig te voorzien van geschikte kwaliteitsrassen is de huidige kruisingsveredeling echter te traag; deze neemt circa 20-25 jaar in beslag. Daarom zijn twee innovatieve veredelingsmethoden ontwikkeld: DNA merkergestuurde veredeling en cisgenese veredeling. Hiermee wordt een tijdswinst van 10 tot 15 jaar behaald.

Provolator
Provalor produceert sinds 2004 groentesap en natuurlijke kleurstof uit reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie. Naast de vaste reststromen die hiervoor nu worden benut zijn er in de industrie ook grote hoeveelheden vloeibare reststromen zoals kookwater en blancheerwater van groente waar nog geen oplossingen voor zijn. In het project ‘Innovatie door Concentratie’ wordt door Provalor met diverse partners samengewerkt. Doel is het ontwikkelen van processen om waardevolle producten te winnen uit deze vloeibare reststromen en om het water dat vrijkomt weer te kunnen gebruiken inclusief de energie die het bevat in de vorm van warmte. Er is al enige ervaring opgedaan met dit innovatieve concept.

Soil & Crop
Het bedrijf Soil & Crop (S&C) heeft in 2002 het oergraan Teff 'herontdekt' als potentieel gewas voor de Nederlandse landbouw. S&C heeft het initiatief genomen om het graan te herintroduceren in menselijke voeding. Voeding gemaakt van het graan Teff heeft bijzondere eigenschappen: het sporten kan langer worden volgehouden en het leidt tot betere prestaties, het zorgt voor een sneller herstel na het sporten en het draagt bij aan een slanker lichaam doordat er minder vet wordt vastgelegd. Het graan komt oorspronkelijk uit Afrika. Het is niet alleen goed voor ons lijf, maar ook voor Afrika; met een deel van de opbrengst van het gewas worden in Ethiopië banen gecreëerd. Inmiddels zijn er diverse hoogwaardige producten op de markt zoals brood, sportrepen, bier en kant-en-klaar melen.

Laarakker Groenteverwerking
Laarakker Groenteverwerking is een toeleveringsbedrijf voor de groenteverwerkende industrie. In 2004 besloot het bedrijf een concept te gaan ontwikkelen om organische reststromen verdergaand te kunnen verwerken. Het concept is er op gericht organische reststromen die ontstaan bij de productie van voorbewerkte groente en aardappelen, verdergaand te kunnen verwerken in een biovergistingsinstallatie. Veel aandacht gaat hierbij uit naar het nuttig toepassen van alle opgewekte energie en warmte. Naast gebruik van de warmte door de installatie zelf zullen nabijgelegen tuinbouwkassen hier in de nabije toekomst mogelijk ook gebruik van kunnen maken. Het grootste deel van de elektriciteit wordt teruggeleverd aan het net.

Dit artikel afdrukken