De verwachtingen waren hooggespannen. Er komt immers een Preventieakkoord. Er ligt een visie op onze landbouw. Het woord kringlooplandbouw heeft politiek draagvlak. We hebben een Klimaatakkoord. Wat zal de koning - en via hem het kabinet - daarover zeggen?

De koning sprak. We zaten gekluisterd aan de (digitale) buis. Voor we het wisten was de Troonrede alweer voorbij. Zonder veel woorden over de voor Foodlog interessante onderwerpen. We checkten de gepubliceerde tekst nog even. De toon was positief, want het gaat Nederland economisch gelukkig voor de wind. Maar geen woord over het Preventieakkoord. Obesitas? De woorden komen in de Troonrede niet voor. De zorg - in combinatie met beheersing van de zorgkosten - nog net wel, met het zwaartepunt op de ouderenzorg.

Over de landbouw één zinsnede: "Het kabinet komt met gerichte maatregelen om landbouw en natuur meer met elkaar te verbinden. Daarnaast komt er een fonds voor jonge boeren die het bedrijf van hun ouders willen overnemen." Kringlooplandbouw en de verandering die dat teweeg gaat brengen in de Nederlandse boereneconomie? Geen woord. Boerenorganisatie LTO Nederland reageert niettemin blij vanwege 'de waardering voor boeren'.

Het klimaat komt er beter vanaf. Maar liefst 7 vermeldingen zijn er te turven. "Haalbaar en betaalbaar", moet voorop staan bij de omslag naar schonere energiebronnen en productiemethoden. "Net zoals deze generatie volgende generaties niet mag opzadelen met een onhoudbare staatsschuld, mogen we ook geen milieuschuld doorgeven."

'Geslaagde preventie is onzichtbaar'
We vroegen Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit, om een reactie bij de 'witte vlekken' in de Troonrede. "De troonrede was vol goed nieuws voor mensen die vooruitgang in de samenleving slechts aflezen aan stijgende koopkracht en economische groei. Maar voor mensen die zich zorgen maken over zaken als de toenemende gezondheidsverschillen in ons land en de volledig uit de hand lopende zorgkosten was er weinig te genieten. Geen woord over de noodzaak tot preventie en gezondheidsbescherming voor kwetsbare groepen. Maar daar is politiek dan ook weinig eer aan te behalen. Geslaagde preventie is onzichtbaar en eist investeringen op de lange termijn in tegenstelling tot koopkrachtplaatjes voor volgend jaar," zegt Seidell.

De NOS laat in een infographic zien hoe Den Haag ons nationale budget verdeelt. Ministers en ministeries lieten naar aanleiding van Prinsjesdag weten:
Dit artikel afdrukken