Gemengde bedrijven die naast kippen ook melkvee houden, kunnen in de problemen komen door de vogelgriepmaatregelen. De melk mag niet meer opgehaald worden om N5H8 niet te verspreiden.

Dat kan er voor zorgen dat de boeren met overschotten komen te zitten. Eén 'oplossing' wordt in ieder geval afgeraden: lozen van de melk op sloten. Dat is sowieso strafbaar, maar heeft ook akelige gevolgen.

Melk in de sloot, vissen dood
De waterschappen komen maandag met hun waarschuwing en uitleg: 'door melk in de sloot sterven de vissen. Bovendien kan de melk voor verspreiding van het vogelgriepvirus zorgen. Waterzuiveringen kunnen melk in het rioolwater niet verwerken. Als er veel melk bij de zuivering terechtkomt, valt de hele installatie stil', meldt o.a. Metro. Concrete overtredingen zijn op dit moment nog niet bekend.

Nog geen meldingen van illegale lozingen
Het kan voor boeren verleidelijk zijn om hun melk toch illegaal te lozen. Er worden namelijk op dit moment geen controles uitgevoerd, omdat 'inspecteurs van de [water]schappen bedrijven met pluimvee mijden'. Boeren die in de problemen komen, kunnen contact opnemen met hun zuivelfabriek of boerenorganisatie LTO.

Tot en met vandaag: 267.000 eenden en kippen geruimd
Boerderij meldt zojuist dat er tot op dit moment 267.000 eenden en kippen zijn geruimd op in totaal 6 bedrijven. Drie daarvan werden preventief geruimd. Op 1 daarvan werd een griepvirus aangetroffen van het subtype H5. Op dit moment is nog niet duidelijk of het om H5N8 gaat.


Fotocredits: Martijn
Dit artikel afdrukken