De Stichting Rotterdamse Oogst meldde in december op zoek te zijn naar een dak waar 2 varkens gehouden zouden kunnen worden.

De dakvarkens zouden een vervolgstap zijn op het Varkenshuis op Katendrecht. Daarbij zorgden buurtbewoners voor twee varkens, die etensresten te eten kregen en uiteindelijk door de buurt gezamenlijk werden opgegeten. Rotterdamse Oogst wil met de dakvarkens antwoord krijgen op de vraag 'wat zou in brede zin het nut van het varken voor de stad Rotterdam kunnen zijn?'
De organisatie wil ontdekken hoe mensen onbenutte ruimte gaan gebruiken, hun afvalberg verkleinen, logistieke stromen minder ingewikkeld maken en hoe mensen zich organiseren om de dieren te verzorgen.

Hoogtevrees
Meteen na het bekend raken van de plannen rezen er protesten. Zo stelde landbouworganisatie LTO in het AD het idee 'bezopen' te vinden. Dierwelzijnsorganisatie Compassion in World Farming zag minder bezwaar. Op het dak zouden de varkens meer frisse lucht en ruimte krijgen dan de 12 miljoen varkens die in stallen op de begane grond wonen. De Partij van de Dieren maakte hardop bezwaar, omdat de varkens last van hoogtevrees zouden hebben.

Gisteren stond het onderwerp op de agenda van het Rotterdamse stadsbestuur. Het bestuur schuift de bezwaren van de PvdD opzij en vindt dat varkens best op daken gehouden kunnen worden, 'mits ze niet te dicht bij de rand staan. Ook moet voor goede leefomstandigheden voor de dieren worden gezorgd', meldt het AD. Het bestuur weet wat zelfs Wageningse wetenschappers niet weten: varkens hebben geen hoogtevrees.

Fotocredits: 'Pig', Double Feature
Dit artikel afdrukken