Nu het kabinet heeft verklaard dat boren naar schaliegas in Nederland veilig is en bekend is geworden waar proefboringen zullen plaatsvinden, komen de eerste reacties van de betroffen gemeenten - Boxtel, Haaren en Noord-Oostpolder - los. Wethouder Peter van de Wiel van Boxtel vreest de gevolgen.Tegen BNR radio zei hij. "Wat wij heel belangrijk vinden is dat wordt nagekomen wat ook toegezegd is. Dat is dat er eerst een brede maatschappelijke discussie gaat komen naar nut en noodzaak en dat er wordt gewerkt aan draagvlak. Zonder draagvlak geen proefboringen."

Gisteren zei Milieudefensie reeds het kabinetsbesluit 'broddelwerk' te vinden. Tegen BNR zegt de milieuorganisatie dat ook sprake is van een democratisch tekort omdat niet is geluisterd naar de bezwaren van NGO's en gemeenten.
Dit artikel afdrukken