De 'chloorkip' werd het symbool van de redenen om tegen het vrijhandelsverdrag TTIP tussen de VS en de EU te zijn. De Duitse moederorganisatie van foodwatch is van meet af aan kritisch geweest op het verdrag en onthulde vanmorgen een intern document van de Duitse Bondsregering.

Technocratie
Volgens foodwatch blijkt uit het document dat de Duitse regering met twee tongen spreekt. Anders dan zij in het openbaar aangeeft, zou de Duitse regering wel degelijk vrezen dat het "voorgenomen vrijhandelsakkoord ervoor zorgt dat vergaande regelgeving buiten het Parlement om besloten kan worden." Lena Blanken van de foodwatch zegt: "Onze centrale overheid belooft economische groei en welvaart als gevolg van TTTIP, maar verzwijgt de bedreiging voor de democratie. Technocraten en ambtenaren kunnen straks zonder enige parlementaire controle over verreikende normen beslissen."

Volkenrechtdeskundige Dr. Till Holterhus van het Göttinger Institut für Völkerrecht und Europarecht ondersteunt het standpunt van foodwatch.Corporate America versus democratie
De strijd over TTIP tussen de VS en de EU is in essentie een verschil van mening over de invloed van grote ondernemingen, schreef Dick Veerman eerder op Foodlog. In de VS heerst ook op politiek niveau een corporate America cultuur.

Europa hecht meer aan zijn democratie, dan aan zijn economie. Bij een vrijhandelsverdrag willen Amerikaanse bedrijven niet voor de verrassingen van soms nogal wisselende politieke stemmingen komen te staan. Politieke grilligheid schaadt hun streven naar stabiele groei en maakt de Amerikaanse aanpak begrijpelijk.
Ook in de VS groeit echter het verzet tegen deze door economische motieven gestuurde politieke cultuur. Afgelopen week nam het Huis van Afgevaardigden wetgeving aan die voorkomt dat voedingsmiddelen die GMO's bevatten in de VS verplicht gelabeld moeten worden in Staten die dat willen. Tegenstanders hebben de wet “DARK Act” (Deny Americans the Right to Know) gedoopt. Uit de documenten van de Duitse centrale regering moet blijken dat die darkness meekomt naar Europa indien de EU en VS overeenkomen TTIP te ratificeren.

Fotocredits: Protest tegen TTIP vanuit het EU-parlement, greensefa
Dit artikel afdrukken