In augustus stelden Provinciale Staten van de provincie Gelderland plotseling een geitenstop in. Uit vrees voor gezondheidsproblemen - uit onderzoek in Brabant was gebleken dat er rondom geitenbedrijven meer longontstekingen voorkomen - werd de geitensector op slot gezet. Vandaag moest het provinciebestuur besluiten of deze stop tijdelijk was of permanent wordt. Het bestuur besloot dat de geitenstop tot 2021 in stand blijft, maar dat geitenboeren die willen uitbreiden om hun dieren meer ruimte te geven, dat wel mogen doen.

Melkveehouders die hun boerderij liquideren, kunnen gemakkelijk een rendabele en flink uitgebreide stal opzetten en die met het kapitaal dat ze achter de hand hebben verder uitbreiden. Om die reden zijn ze scherp op behoud van de mogelijkheid om in geiten te gaan
Geitenboeren voelden zich 'overvallen' door de plotselinge stop. Ze protesteerden de afgelopen weken en deden dat ook vanmorgen nog, omdat zij vinden dat hun toekomstmogelijkheden in de kiem gesmoord worden. In de vergadering kwamen verschillende amendementen aan de orde, die het - op de genoemde versoepeling na - niet haalden. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk (CDA) is niet te spreken over het nu genomen besluit. "Volgens de gedeputeerde kan de provincie in al die stallen onmogelijk controleren of de boeren er niet stiekem toch extra geiten in zetten", schrijft De Gelderlander.

Tijdens het moratorium van de komende jaren zal nieuw onderzoek uitsluitsel moeten brengen over de precieze gezondheidsrisico's die met geitenboerderijen samenhangen. De 'veedichte' provincie Noord-Brabant besloot op 7 juli een geitenstop in te stellen, onder meer op grond van onderzoek door het RIVM in Noord-Limburg en Oost-Brabant. Maar dat onderzoek kan niet zonder meer vertaald worden naar andere regio's, zegt Jan van der Zee, adviseur in de geitenhouderij, vanmorgen in Trouw. "De markt wordt gereguleerd, de provincie betuttelt. De sector kan zo nauwelijks meer groeien en dat wordt van bovenaf opgelegd door de overheid op basis van onzekere aannames en angst."

Noord-Brabant telt op dit moment zo'n 115.000 geiten. In Gelderland verdubbelde de geitenpopulatie sinds 2010 naar zo'n 90.000 melkgeiten nu. Nederland telt volgens het CBS in totaal 370.000 melkgeiten. Geiten zijn rendabeler dan koeien. Melkveehouders die hun boerderij liquideren, kunnen gemakkelijk een rendabele en flink uitgebreide stal opzetten en die met het kapitaal dat ze achter de hand hebben verder uitbreiden. Om die reden zijn ze scherp op behoud van hun groeimogelijkheden.
Dit artikel afdrukken