Valpartijen zijn de hoofdoorzaak van verwondingen en botbreuken bij ouderen. Daarom is het voorkomen van vallen belangrijk. Van vitamine D is bekend dat het helpt bij het behouden van gezonde botten. Tot voor kort was niet duidelijk wat de relatie is tussen vitamine D supplementen in combinatie met kracht- en balansoefeningen en het risico om te vallen bij ouderen.

Behandeling tegen vallen
Om het beschermende effect van vitamine D en oefeningen te onderzoeken, deden wetenschappers van het UKK Institute for Health Promotion Research in Tampere (Finland) gedurende twee jaar een onderzoek met een groep van 409 oudere vrouwen als proefpersonen. De vrouwen waren tussen de 70 en 80 jaar oud. Allemaal waren ze minimaal één keer gevallen in het jaar voorafgaand aan het onderzoek. Verder namen ze geen vitamine D en konden ze wel lichamelijke beweging aan.

De wetenschappers verdeelden de vrouwen in vier verschillende groepen. De eerste groep kreeg alleen 20 microgram vitamine D. De tweede groep kreeg vitamine D en oefeningen. De laatste twee groepen kregen een placebo, met of zonder lichamelijke oefening. In het eerste jaar voerden de ouderen onder begeleiding twee keer per week hun oefeningen uit. In het tweede jaar deden ze dat nog één keer per week. De oefeningen hadden ten doel balans, kracht, behendigheid en beweeglijkheid te verbeteren. Los van de supplementen en oefeningen noteerden de onderzoekers maandelijks het aantal valpartijen en verwondingen.

Meer balans betekent een veiligere val
Het onderzoek, gepubliceerd in JAMA Internal Medicine, toonde aan dat de ouderen in alle groepen ongeveer even vaak vielen. De vrouwen die de oefeningen deden, bleken minder ernstig letsel te hebben na hun val. In de oefengroepen lag het aantal verwondingen op de helft van dat in de niet-oefenende groepen. Er was geen verschil waar te nemen tussen de groepen met of zonder vitamine D. Wel bevestigde het onderzoek dat vitamine D supplementen de botdichtheid iets verbeterden.

Kristy Uusi-Rasi, wetenschapper aan de UKK insitute, zegt in WebMD: “De oefeningen verbeteren de functionaliteit.” De vrouwen die het oefenprogramma volgden, lieten verbetering zien in mobiliteit en balans.
Volgens Uusi-Rasi kan dat verklaren waarom ze minder verwondingen hadden. Waarschijnlijk konden ze zichzelf beter opvangen tijdens de val.

Ondanks dat het onderzoek uitsluitend vrouwen betrof, verwachten de onderzoekers dat er geen verschil zal zijn tussen mannen en vrouwen.

Fotocredits: 'Old Women Gathering in Plaza Corredera, Cordoba', mcohen.chromiste
Dit artikel afdrukken