Boerderij rapporteert vanuit de Tweede Kamer dat het volgens Van Dam niet aan de overheid is om te zeggen dat de varkenssector moet krimpen. De varkensboeren zijn ondernemers die zelf met oplossingen voor hun eigen situatie zullen moeten komen.

Daarmee steunt Van Dam een logische visie binnen Europa. Niemand kan ingrijpen, betoogde ik hier eerder.

Kamerlid Rik Grashoff (GroenLinks) vroeg de staatssecretaris naar de wenselijkheid van een stoppersregeling te komen om de ergste nood van in problemen geraakte boeren te lenigen. Van Dam blijkt die gedachte onwenselijk te achten.

De boeren zijn nu dus van alle kanten gewaarschuwd. Als ze als ondernemers falen, valt het doek.
Lagere kostprijzen Brazilië en VS
"Het huidige model, waarbij de varkenshouderij sterk afhankelijk is van de export en moeite heeft om te concurreren met productie uit het buitenland vanwege gebrek aan onderscheidend vermogen, biedt weinig perspectief. De sector is met de commissie-Rosenthal op zoek naar oplossingen", citeert Boerderij Van Dam. De staatssecretaris geeft aan oplossingen vanuit de varkenshouderij zelf af te wachten. Van Dam betoogde zijn steun aan de commissie-Rosenthal die rekent op de onderscheidendheid van Nederlands varken op de internationale markt waar de Braziliaanse en Amerikaanse varkens met hun veel lagere kostprijzen bepalend zullen zijn voor de prijsvorming.

Siem Korver
De facto beantwoordt Van Dam hiermee de eerder deze week gerezen vraag wie optreedt voor het mislukken van de collectieve strategie waartoe de varkensboeren hebben besloten. De boeren kunnen een koude sanering door de markt tegemoet zien indien het Nederlandse varken op internationale markten toch minder competitief blijkt dan de bestuurders van de varkensboerenorganisaties en Rosenthal thans voorzien. Volgens onder meer hoogleraar Siem Korver, oud-directeur van varkensslachter Vion, is de kans op mislukking groot.

De boeren zijn nu dus van alle kanten gewaarschuwd. Als ze als ondernemers falen, valt het doek.

Fotocredits: Uri Rosenthal, Wikimedia
Dit artikel afdrukken