Een kamermeerderheid van VVD, PvdA, CDA, PVV en ChristenUnie geeft aan het voorstel van Marianne Thieme (PvdD) voor een parlementaire enquête naar de risico's in de vleesketen in Nederland niet te steunen. 'Er is meer steun voor een onderzoek in de vorm van een rondetafelconferentie of een hoorzitting', schrijft Boerderij.

Thieme deed haar oproep naar aanleiding van het vorige week gepubliceerde rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

De tegenargumenten lopen uiteen, van Carla Dik-Faber die stelt dat "een parlementaire enquête onnodig lang duurt, terwijl er al heel veel informatie beschikbaar is. Ik zou graag bijvoorbeeld de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Harry Paul, hier horen", via Sjoera Dikkers (PvdA) die 'voedselveiligheid graag op de onderzoeksagenda van de Tweede Kamer' wil tot Jaco Geurts (CDA) die erop wijst dat de NVWA 'recent nog onderwerp van gesprek is geweest in de Tweede Kamer', maar toch een rondetafelconferentie steunt.
Dit artikel afdrukken