Een grote meerderheid van de Nederlanders maakt zich zorgen over ons kaler wordende landschap en de gestage afname van de aantallen bloemen, planten, insecten en vogels. Bleek vorige week uit een enquête. Juist op het moment dat op het Nederlandse platteland weer geel-oranje weilanden verschijnen: door agrariërs kapotgespoten met het controversiële middel glyfosaat, ter voorbereiding op het inzaaien met een nieuw gewas. Als een soort opgestoken middelvinger naar de zorgen van de Nederlanders.

De minister weigert
Extra opmerkelijk en pijnlijk omdat de meerderheid van de Tweede Kamer deze praktijk vorig jaar heeft verboden. Die nam in april een motie van Kamerlid De Groot (D66) aan, waarin minister Schouten van landbouw werd opgedragen om het in het voorjaar kapotspuiten van weilanden met glyfosaat te verbieden. Blijkbaar weigert de minister die motie uit te voeren. Kamerlid De Groot herinnerde haar twee weken geleden per twitter nog eens aan zijn motie, tot nu toe zonder effect.

Glyfosaat, vooral bekend onder de merknaam Roundup, is een veel gebruikt onkruidbestrijdingsmiddel. Onschuldig volgens de producent en een deel van de agrariërs, ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’, volgens het International Agency for Research on Cancer (IARC).

De oprechte intenties van de minister wachten op concrete stappen. Blijven die uit, dan is haar geloofwaardigheid in het geding
Waterleidingbedrijven beklagen zich over het middel omdat het veel te veel in het grond- en drinkwater voorkomt. De grote sterfte onder bijen heeft waarschijnlijk ook van doen met glyfosaat omdat het de darmflora van insecten aantast. Tegelijkertijd is het schadelijke behandeling van weilanden helemaal niet nodig. Milieuvriendelijke boeren laten zien dat het oude vertrouwde onderploegen prima werkt.

Kringlooplandbouw
Minister Schouten wekt de indruk serieus werk te willen maken van kringlooplandbouw. Nu is Nederland binnen Europa nog een van de landen die de meeste bestrijdingsmiddelen per hectare gebruiken. De oprechte intenties van de minister wachten op concrete stappen. Blijven die uit, dan is haar geloofwaardigheid in het geding.

Dus minister alstublieft, zet nu gewoon dat kleine stapje in de richting van een natuurrijk, mooi en productief landschap, voer de wens van de Tweede Kamer uit en verbiedt het kapotspuiten van weilanden. De bezorgde Nederlanders zullen u dankbaar zijn.

Deze opinie van Michiel Bussink, auteur en adviseur, verscheen op 21 maart ook op Trouw.
Dit artikel afdrukken