De Partij van de Dieren en de Dierenbescherming roepen op tot het verjagen van ganzen. Dat zou beter zijn dan ze te jagen, vangen en vergassen. Ik weet het nog zo net niet.
Is het niet weer eens een beetje stads naief? Zijn er teveel of verspreiden ze zich te weinig?

Ik denk dat ze altijd in groepen optreden en dus altijd ergens teveel zijn, maar weet het niet zeker. Als ik gelijk heb, zijn er teveel omdat ze altijd een lokaal evenwicht verstoren, of dat nou economisch of ecologisch is. Ganzen zijn als soort niet kwetsbaar. Ergo: als je goed met de natuur omgaat moet je ze juist jagen en eten om niet milieuonvriendelijk te zijn.

De vraag had moeten zijn dus: hoe kun je die buitenbofferds diervriendelijk jagen? Hopelijk kan een ganzenspecialist me uit de droom helpen.
Dit artikel afdrukken