Het ganzenakkoord, dat na veel moeite overeengekomen was tussen de provincies en de 'G7' (7 natuur- en landbouworganisaties), is uit elkaar gespat. De partijen konden het niet eens worden over het invoeren van de winterrust, per 1 januari 2014. Volgens de Vogelbescherming en Natuurmonumenten is het vooral aan boerenorganisatie LTO te wijten dat het akkoord geklapt is. Omdat de boeren veel schade lijden van de ganzen, willen zij ook de trekganzen uitdunnen. Het akkoord richtte zich alleen op zomerganzen.

Volgens vogelorganisatie Sovon is het afschieten van ganzen tot op heden niet effectief gebleken en trekt Nederland alleen maar meer ganzen aan. Er zijn andere maatregelen nodig: "De werkgroep denkt dat de enige oplossing is het platteland minder 'gansvriendelijk' in te richten. Het steeds maar uitbreiden van natte natuur trekt steeds meer ganzen, die dol op dat landschap zijn", schrijft De Volkskrant.

Nu het Ganzenakkoord geklapt is, zullen de provincies afzonderlijk afspraken maken met de G-7 over het ganzenbeheer.
Dit artikel afdrukken