Dinsdag overleed James Lovelock op zijn 103e verjaardag, in zijn huis in Dorset, in het zuidwesten van Engeland. De eigenzinnige Britse ecoloog zette de door mensen veroorzaakte verontreinigende stoffen en hun effect op het klimaat wereldwijd op de agenda. Hij sprak tot de verbeelding van de wetenschappelijke wereld door zijn Gaia-theorie, die aarde ziet als een levend wezen.

Lovelock's familie bevestigde zijn dood op Twitter. Tot zes maanden geleden was hij nog in staat om in Dorset te wandelen en interviews te geven. Zijn gezondheid verslechterde echter na een zware val begin dit jaar.

Lovelock's brede kennis reikte van astronomie tot zoölogie. Sinds 2006 toonde hij zich een warm voorstander van kernenergie als een middel om de wereldwijde klimaatverandering te helpen oplossen. Hij was pessimistisch over het vermogen van de mensheid om de snel opwarmende planeet te overleven.

De laatste jaren nam dat pessimisme toe. Lovelock voorzag het menselijk onvermogen om klimaatverandering en milieurampen tegen te gaan.

In gesprek met het tijdschrift New Scientist zei Lovelock in 2009 dat mensen niet genoeg voedsel zullen kunnen maken, tenzij ze erin zullen slagen het niet van akkers en dieren te halen maar het in fabrieken en reactorvaten te synthetiseren. Hij voorzag een sterfte van de mensheid van 90% die nog in de 21e eeuw zal plaatsvinden. "Het is al eerder gebeurd. Tussen de ijstijden waren er knelpunten toen er nog maar 2.000 mensen waren. Dat gebeurt nu weer."

Toen Lovelock honderd was keerde wat optimisme terug. Hij voorspelde in het boek Novacene het ontstaan van kunstmatige intelligentie die de aarde beter zou gaan beheren dan wij en mensen zal redden.
Reageer
  • Deel
Druk af