Dat is te lezen in het verslag van de conferentie Zachte zorgen, harde gevolgen én te bekijken in onderstaande animatie:Tech is OK, zeggen levensmiddelenmakers. Nee, we willen het natuurlijk, zeggen consumenten. Pakjes, bakjes en zakjes maken eten geweldig en duurzaam - en dat is waar! - zeggen technologen. Je moet zelf koken, zeggen consumentengoeroe's zoals Karin Luiten.

We vroegen Dirk Haen, die de conferentie mede organiseerde wat hij ervan geleerd heeft en hoe volgens hem ons eten er over 10 jaar uit gaat zien. Hij antwoordde ons het volgende:

Geleerd
"De conferentie werd bezocht door een vrij diverse groep mensen uit verschillende hoeken van voedingsland. Het werd me duidelijk dat in elk van die kringen wel mensen te vinden zijn die begrijpen waar die zachte zorgen over gaan, en waarom ze voor eters zo belangrijk zijn. Dat is goed nieuws. Tegelijkertijd kreeg ik ook de indruk dat ze nog niet zo helder voor ogen hebben welke partijen in voedingsland dan aangewezen zijn om een verantwoordelijkheid te nemen voor die zachte zorgen; en wat die partijen dan vervolgens kunnen doen om aan zachte zorgen ook echt gehoor te geven. Wat zouden we moeten doen om voedsel “natuurlijker” te maken? Hoe kunnen producten bijdragen aan “de meerwaarde van samen eten”?

Dit zijn geen eenvoudige vragen; ik heb daar zelf ook geen pasklaar antwoord op. In elk geval is met de conferentie een eerste stap gezet in een publieke discussie over deze verantwoordelijkheden.

Anderzijds viel mij op dat er toch ook enige scepsis is over de zin van een dergelijke discussie. Deelnemers leken hiervan wel overtuigd te zijn, maar vroegen zich tegelijkertijd af of zowel consumenten als aanbieders zelf wel een belang zien in een dialoog over zachte zorgen: waarom zouden zij met elkaar om tafel gaan zitten? Er heerst een sterke overtuiging dat – als puntje bij paaltje komt – de “markt” bepaalt, en niet het “forum”. Mijns inziens is dat een hardnekkig misverstand."

Wat eten we over 10 jaar als het aan de consument ligt?
"Dat weet ik niet; ik heb wel ideeën over hoe het aanbod eruit zou moeten zien. Hier is een denkrichting: voedingsproducten moeten qua samenstelling en bewerking eenvoudiger worden, en het aanbod gevarieerder. Dat wil zeggen: maak het de consument gemakkelijker om “goed voedsel” te herkennen, en maak hem minder afhankelijk van wetenschappelijke expertise over wat er in je eten zit en wat het met je doet. Daar kun je het aanbod op afstemmen. Maak het aanbod gevarieerder, in de zin dat wat er in de schappen ligt een veel breder palet van waarden uitdrukt dan nu het geval is. Maak plaats voor andere waarden dan gemak en betaalbaarheid alleen. Betrek hiervoor eters (niet alleen kopers) vroegtijdig (en niet alleen in de eindfase) bij productinnovatie."

Wij doen een poll: denk je dat levensmiddelentechnologie een noodzakelijk kwaad is of helpt het de mensheid juist vooruit? Als je voor het laatste bent, wil je dan in de commentaren eens proberen aan te geven waarom? Don't be shy!

Fotocredits: Bacteria solution, Umberto Salvagnin


-- POLL --


Levensmiddelentechnologie zorgt voor beter eten

Dit artikel afdrukken