De fusie van de Algemene Inspectiedienst (IAD), de Plantenziektenkundige Dienst (PD) en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), waartoe in 2007 werd besloten, is volledig mislukt. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een vandaag gepubliceerd rapport.

"Het besluit was niet goed onderbouwd, de voordelen die het moest opleveren waren te optimistisch ingeschat, de kostenbesparingen zijn niet gelukt en ook de besparing die nog moet komen, wordt hoogstwaarschijnlijk niet gehaald", schrijft Nu.nl. Ook stelt de Rekenkamer dat het risicogerichtgericht toezicht door de NVWA nog verre van op orde is: ''Vooralsnog heeft de NVWA voor de meeste sectoren geen scherp inzicht in de naleving van wet- en regelgeving''.
Dit artikel afdrukken