Het nieuws zit 'm in het feit dat dit Australische onderzoek dit 'nieuws' eindelijk expliciet linkt aan het drinken van suikerhoudende frisdrank. De onderzoekers, verbonden aan het Australian Research Centre for Population Oral Health (ARCPOH) onderzochten de gegevens van 16.508 kinderen in de leeftijd 5 tot 16 jaar. De gegevens kwamen van Australische schooltandartsen. Daarnaast vulden de ouders van de kinderen een vragenlijst in naar de verblijfplaats(en) van de kinderen, waar het drinkwater vandaan kwam, hoe vaak ze hun tanden poetsten, de sociaal-economische status en de consumptie van suikerhoudende frisdranken. Het onderzoek wilde demografische en sociaal-economische verschillen in frisdrankconsumptie in kaar brengen in relatie tot cariës bij kinderen. Tevens wilde het bepalen of de fluoridering van het drinkwater invloed heeft op dit verband.

Iets oudere jongens, die hun tanden minder vaak poetsen, uit de lagere sociaal-economische milieus en wonend op het platteland of in afgelegen gebieden, drinken de meeste suikerhoudende frisdrank. De kwalijke gevolgen van de suikeraanslag op de tanden (cariës) kunnen, zo constateren de onderzoekers, significant verminderd worden door het drinkwater te fluorideren. Al naar gelang kinderen langer of vaker konden beschikken over gefluorideerd water, nam het statistisch verband tussen de hoeveelheid suikerhoudende frisdrank en cariës aanmerkelijk af.

In Nederland werd in 1973 besloten het drinkwater niet langer te fluorideren. Hoewel langlopend (16 jaar) onderzoek consistent liet zien dat gefluorideerd drinkwater minder cariës tot gevolg had, stelde de Hoge Raad dat "de toevoeging van stoffen aan het drinkwater teneinde daarmee een geheel buiten de eigenlijke drinkwatervoorziening gelegen doel te dienen daarom een maatregel is van zo ingrijpende aard dat, zonder wettelijke grondslag, niet kan worden aangenomen dat een waterleidingbedrijf daartoe bij de vervulling van zijn taak tot het leveren van 'deugdelijk drinkwater' de vrijheid heeft".

Fotocredits: Soda colors 3, libraryman
Dit artikel afdrukken