In een verklaring laat FrieslandCampina weten dat PlanetProof-melk rechtstreeks vanaf de boerderij aan andere zuivelbedrijven wordt verkocht. Wie die bedrijven zijn, wil woordvoerder Jan Willem ter Avest niet zeggen. "Er is vanuit de markt interesse getoond om deze melk af te nemen en die mogelijkheid gaan we nu bieden." De deals met andere zuivelbedrijven betreffen commerciële afspraken, dat kan niet vergeleken worden met spothandel.

Wij concurreren niet op duurzaamheid, maar op smaak en productbeleving
Hoewel deze stap de suggestie wekt dat FrieslandCampina zelf een overschot aan PlanetProof-melk heeft, is dat volgens Ter Avest niet het geval. Door deze stap komt de concurrentie mogelijk ook met PlanetProof-zuivelproducten in het schap van de supermarkt te liggen, waarmee FrieslandCampina zichzelf in de vingers snijdt. Ter Avest reageert hier luchtig op. "Wij concurreren niet op duurzaamheid, maar op smaak en productbeleving."

Ruimte voor meer leden
FrieslandCampina telt nu circa 600 PlanetProof-producenten. Het doel is om dit aantal op te schalen door de melk, oneerbiedig gezegd, in de uitverkoop te doen en bij derden aan te bieden. Om hoeveel extra melkveehouders het gaat die straks kunnen instromen, wil de woordvoerder niet zeggen. "Als we aantallen noemen, gaat dat een eigen leven leiden en dat willen we niet."

Om in aanmerking te komen voor PlanetProof is onder meer de ligging van een melkveebedrijf bepalend, want die moet matchen met de ophaalroute. Ter Avest geeft aan dat voor de huidige routes nog voldoende animo is om deel te nemen, dus daaraan wordt niet getornd.Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking tussen Foodlog en Boerenbusiness.
Dit artikel afdrukken