In een mail aan de leden van de coöperatie schrijft FrieslandCampina, Nederlands grootste melkverwerker, vanmorgen:

FrieslandCampina is er tot nu toe in geslaagd om de groeiende melklevering door de leden-melkveehouders volledig te verwerken. Echter, wanneer de groei van de melkproductie zich doorzet in hetzelfde tempo als in de laatste maanden, beschikt FrieslandCampina voor de komende zes weken over onvoldoende verwerkingscapaciteit. In deze brief informeren wij u over een tijdelijke maatregel voor de periode 1 januari 2016 tot en met 11 februari 2016 om de melkleveringen te stabiliseren van de leden-melkveehouders in Nederland, Duitsland en België.

Melkleveringen van leden-melkveehouders groeien snel
Na het afschaffen van de melkquotering op 1 april 2015 is de aanvoer van boerderijmelk fors gestegen. In 2015 is er door de leden-melkveehouders circa 600 miljoen kilo meer melk aangeleverd dan in 2014, een stijging met circa 6,4 procent. Een toename van de melkproductie was verwacht. Daarom heeft FrieslandCampina in de afgelopen jaren, conform zijn strategie route2020, fors geïnvesteerd in extra verwerkingscapaciteit. Echter, in de laatste twee maanden neemt de groei van de melkproductie sneller toe dan verwacht. Vanaf november 2015 is de melklevering in een plotselinge stroomversnelling terecht gekomen. De leden-melkaanvoer ligt ruim 14 procent hoger dan de melkaanvoer in dezelfde periode van vorig jaar. Uit onderzoek onder 500 leden-melkveehouders blijkt dat deze groei zich in de komende weken door zal zetten. Alle verwerkingscapaciteit van FrieslandCampina is de laatste weken vol bezet. Tevens wordt bij andere zuivelondernemingen capaciteit benut en wordt boerderijmelk verkocht aan andere afnemers.

Wanneer de groei van de melkproductie op dezelfde wijze door blijft gaan, beschikt FrieslandCampina voor de periode tot medio februari over onvoldoende verwerkingscapaciteit. Inmiddels zijn de mogelijkheden om de boerderijmelk direct door te verkopen aan andere afnemers ook vrijwel volledig benut. FrieslandCampina verwacht vanaf medio februari weer voldoende verwerkingscapaciteit te hebben om alle melk te verwerken door het geleidelijk beschikbaar komen van meer verwerkingscapaciteit.

Tijdelijke vergoeding voor constante melklevering
Gezien deze bijzondere situatie heeft het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A., in overleg met de directie, een besluit genomen. Het betreft een tijdelijke maatregel om leden-melkveehouders te stimuleren de melklevering vanaf vrijdag 1 januari 2016 tot en met donderdag 11 februari 2016 niet te laten stijgen ten opzichte van de vergelijkingsperiode van 13 december tot en met 27 december 2015 (zie voorbeeld in de bijlage).

De extra vergoeding voor de constante melklevering bedraagt 2,00 euro per 100 kilo melk (exclusief btw). De uitbetaling van de vergoeding wordt gebaseerd op alle geleverde melk in het betreffende tijdvak van zes dagen. De periode van vrijdag 1 januari 2016 tot en met donderdag 11 februari 2016 bestaat uit zeven tijdvakken van elk zes kalenderdagen (zie schema in de bijlage). Indien in een tijdvak de melklevering gelijk of lager is dan de melklevering in de vergelijkingsperiode (vergelijkingsvolume), ontvangt u de extra vergoeding.

Bepaling vergelijkingsvolume
De periode voor het vergelijkingsvolume betreft de geleverde boerderijmelk in de periode van 13 december tot en met 27 december 2015. De geleverde boerderijmelk wordt omgerekend naar een vergelijkingsvolume per dag. Vanaf 1 januari 2016 kunt u uw vergelijkingsvolume op melkweb vinden. In de eerste week van januari ontvangt u deze gegevens tevens per brief.

De uitbetaling van de vergoeding voor de constante melklevering zal plaatsvinden met de reguliere melkgeldnota’s. De tijdvakken tussen 1 tot en met 24 januari 2016 worden uitbetaald met de melkgeldnota over de maand januari. De tijdvakken tussen 25 januari tot en met 11 februari 2016 worden uitbetaald met de melkgeldnota over de maand februari.

Verwerkingscapaciteit
De maatregel richt zich op de eerste zes weken van 2016. Daarna verwachten wij dat er weer voldoende capaciteit beschikbaar is om alle melk te kunnen verwerken al zal het tot de zomer krap blijven.

Oproep tot deelname
Het besluit tot deze tijdelijke maatregel is door het bestuur genomen op 21 december 2015. Het bestuur doet een beroep op u om uw bedrijfsvoering aan te passen aan deze tijdelijke maatregel.

De tijdelijke maatregel is niet van toepassing voor leden-melkveehouders met biologische- of biologisch dynamische melk omdat hiervoor geen capaciteitstekort is.


FrieslandCampina investeerde afgelopen jaren flink in extra verwerkingscapaciteit. Met het oog op een groeiende zuivelbehoefte in de wereld leverden Nederlandse boeren 600 miljoen kilo meer melk aan dan vorig jaar. De extra verwerkingsruimte die de zuivelaar verwachtte nodig te hebben, is echter reeds benut terwijl boeren hun productie nog steeds verder opvoeren.
Kort samengevat luidt de boodschap dat de markt zodanig verzadigd is van melk dat ook concurrenten melk zelfs niet meer tegen een lage prijs willen kopen op de vrije markt. Een en ander is het gevolg van de opheffing van het melkquotum begin dit jaar.

Fotocredits: FrieslandCampina
Dit artikel afdrukken