De Franse zaadveredelaars verenigd in Initiatives biotechnologies végétales (IBV) hekelen 'de aangekondigde dood' van onderzoek naar GGO's in Frankrijk. Het Institut National de la Recherche Agriconomique stopt met de laatste veldproef met GGO-populieren (voor tweede generatie biobrandstoffen) nu de vergunning daarvoor niet verlengd wordt. IBV noemt het uitblijven van enige reactie bij de betrokken ministeries (Landbouw en Ecologie) in les Echos "zeer zorgwekkend voor de toekomst van het Franse onderzoek naar GGO's."
Dit artikel afdrukken