Dronkenschap is helemaal niet zo 'feestelijk en gezellig' als de Franse jeugd denkt. Een recent aangenomen wetsvoorstel verbiedt het aan jongeren aanbieden en verkopen van bijvoorbeeld drinkspelletjes, T-shirts met grappige opdruk, flesopeners en drinkflacons. "Het doel is het feestelijke en gezellige imago van dronkenschap te bestrijden, de jeugd tegen aanmoediging van buitenaf te beschermen en een cultuur van voorzichtigheid te bewerkstelligen bij deze kwetsbare groep", aldus Marisol Touraine, Minister van Sociale Zaken en Gezondheid.

Gevangenisstraf en boete
Het voorstel is, omdat het de vrije circulatie van goederen inperkt, aangemeld bij de Europese Commissie. Als die geen bezwaar heeft, lopen overtreders straks kans op een jaar gevangenisstraf en €15.000 boete.

In Frankrijk is de leeftijd waarop jongeren voor het eerst met alcohol kennismaken de afgelopen jaren snel gedaald. De afgelopen maand dronk meer dan een derde van de 12- en 13-jarige leerlingen minstens één alcoholhoudende drank. Van de 15- tot 24-jarigen is 29% herhaaldelijk dronken geweest; in 2010 was dat nog 24%.
In Nederland stijgt de gemiddelde leeftijd van de eerste kennismaking juist; in 2011 was de gemiddelde leeftijd voor het eerst drinken van alcohol 13.1 en in 2015 13,4, laat STIVA weten.

dronkenschap figaro


Pochen
Goodies die aanmoedigen tot alcoholgebruik zijn erg populair bij "dit jonge publiek dat niet meer kan feestvieren zonder dronken te worden", zegt de Franse kinderarts dr. Xavier Pommereau in Le Figaro. Hij wijst ter illustratie op de snelle opkomst van het binge drinken - comazuipen - dat volgens hem te wijten is aan wat jongeren zien en doen op internet. In Frankrijk gaf in 2014 14% van de 15- tot 24-jarigen toe dat jaar tenminste 1 keer aan binge drinking gedaan te hebben. "Het is een sociaal fenomeen zonder precedent! Ik heb jonge patiënten die pochen een alcoholniveau van 3 gram [per liter bloed, in Frankrijk is de toegestane hoeveelheid 0,5 gram, red] bereikt te hebben", besluit Pommereau.
Dit artikel afdrukken