De Bretonse boerenprotesten van vorige week hebben de Franse minister van Landbouw, Stéphane Le Foll, tot actie gedreven. Le Foll sprak afgelopen vrijdag met de 'totale groente- en fruitketen'. Na afloop van het overleg liet hij weten dat de overheid vanaf volgend jaar de belastingen en sociale lasten op de laagste inkomens in de land- en tuinbouw drastisch verlaagt. Inkomens tot maximaal 1,25 keer het minimumloon worden zo goed als vrijgesteld van werkgeverslasten en ook seizoensarbeiders kunnen vrijstellingen tegemoet zien. Het pakket maatregelen gaat de Franse staat 70 miljoen euro kosten.

Toch steun ondanks afwijzing protesten
Hoewel Le Foll de met name door Bretonse tuinders ver doorgevoerde protesten (brandstichting, storten van groenten en aardappelen op de openbare weg, verstoringen) scherp afwijst, stelt hij dat "deze conjuncturele crisis de bedrijven niet de kop moet kosten", schrijft La Tribune. De Franse groenten- en fruitsector is in moeilijkheden door dezelfde oorzaken die ook de Nederlandse (en andere Europese tuinders) ervaren: een goede oogst, de Russische importstop en overschotten op de Europese markt. De Franse telers tellen daar nog de versterkte concurrentie uit Spanje en de ongunstige regelgeving en adminstratieve lasten van het Franse belastingstelsel bij op.

Overige maatregelen
Le Foll moet overigens de toegezegde lastenverlichting van 70 miljoen euro nog wel in de begroting voor volgend jaar verwerken. Zijn pakket maatregelen omvat verder: exportpromotie, marktmaatregelen (vernietiging en uit de markt nemen van het overaanbod) en een communicatiecampagne om de problemen van de boeren onder de aandacht van de Fransen te brengen en voedselwaren van eigen bodem te promoten via grootdistributie en horeca. De Mutualité sociale agricole (MSA) zal op vraag van de regering de sociale bijdragen verminderen en uitstel van betaling verlenen aan bedrijven in moeilijkheden. De banken worden door de minister van Landbouw aangemaand om hun klanten een heronderhandeling van de rentevoeten toe te staan aangezien er nog nooit zo goedkoop geleend kon worden, meldt Vilt vandaag.

Fotocredits: Stéphane Le Foll, Wikimedia
Dit artikel afdrukken