Actieorganisatie Bloom diende vorig jaar een klacht in bij de Europese Commissie, omdat Nederland te veel vergunningen voor pulsvissen zou hebben afgegeven.

Met het oog op onderzoek mocht de afgelopen jaren 5% van de vissersvloot met pulskorren vissen. Dat is vistuig waarbij met elektrische stroomstootjes de vis van de bodem opgejaagd wordt en de netten in zwemt. Pulskorren zijn efficiënter en lichter dan de traditionele boomkorren. De Nederlandse vissers wisten met steun van de politiek in een aantal etappes in totaal 84 vergunningen los te krijgen, zodat nu 40% van de Nederlandse kottervloot met pulskorren is uitgerust.

Vorig jaar besloot het Europees Parlement - behoorlijk onverwacht - tot een totaalverbod op pulsvissen.

Dat besluit werd mede ingegeven door een felle campagne van Bloom.

De organisatie komt niet alleen op voor het zeeleven, maar ook voor de kleinschalige kustvissers, die zich het brood uit de mond gestoten zien worden door de efficiënte Nederlandse vissers.

OLAF adviseerde anders
Dus diende Bloom verschillende klachten in tegen het Nederlandse handelen. Die werd bij het Europese fraudebureau OLAF onlangs afgewezen.

De juridische afdeling van de directie Visserij komt echter tot een andere conclusie. Op basis van een vooronderzoek raden de ambtenaren de Europese Commissie aan een zogeheten inbreukprocedure te starten. Bloom zette de brief integraal op de website.

Hoop op Timmermans
Het is nog niet zeker dat de Europese Commissie het advies opvolgt. Een woordvoerder van minister Schouten van Visserij laat op de NOS weten dat Nederland nu eerst afwacht wat de Europese Commissie besluit. "We weten dat dit speelt, maar zolang de Europese Commissie nog geen besluit heeft genomen, reageren we er niet op."

In De Telegraaf noemt Europarlementariër Peter van Dalen de mogelijke inbreukprocedure "een schandalige en onbegrijpelijke stap’’. Van Dalen "neemt aan dat EU-commissaris Frans Timmermans 'opkomt voor de pulsvisserij en Nederland' en 'het voorstel van zijn ambtenaren naast zich neerlegt'."

Bloom ziet zwendel
Voor Bloom is de kous nog lang niet af. "We zijn onze campagne begonnen om een einde te maken aan de elektrocutie van vis en de teloorgang van de ambachtelijke vissers, zonder ook maar het minste idee te hebben dat we zo'n netelig probleem zouden gaan blootleggen. Er komt een heel netwerk van giftige politieke en industriële invloeden aan het licht dat door de inbreukprocedure van de Europese Commissie nog verder ontmaskerd zal worden... Want als meer dan 80% van de visvergunningen illegaal is, dan geldt dat ook voor de miljoenen aan Europese fondsen die binnengehaald zijn. Bloom onthult een een grote Europese zwendel. Hier blijft het niet bij," waarschuwt Bloom.

Onderwijl gaan in de markt geluiden die suggereren dat Franse vissers zich inmiddels ook met pulsvistuig uitrusten om economischer te kunnen vissen dan nu. Ze hebben er wat meer tijd voor nodig. Ze protesteerden tegen de Nederlandse aanpak omdat die hen concurrentieel op forse achterstand had gezet.
Dit artikel afdrukken