"De elektriciteit die Frankrijk morgen zal produceren zal het kind zijn van de lucht, de zon en ook het water", dat zei de Franse president Emmanuel Macron enigszins poëtisch bij de aankondiging van de Franse plannen voor de energietransitie. Die moeten ertoe leiden dat in 2030 40% van de Franse energieproductie uit hernieuwbare bronnen komt. In 2017 was dat nog 17%. Ruim 73% van Frankrijks energievoorziening is nucleair.

Vijf keer zoveel zonne-energie, drie keer zoveel windmolens (op het land) in 10 jaar, alle kolencentrales dicht en subsidies voor isolatie en het vervangen van oude stookolie-installaties. De financiële steun voor groene energie groeit van €5 miljard naar 7 à 8 miljard, belooft Macron. "We concentreren onze inspanningen op de ontwikkeling van de meest concurrerende hernieuwbare energieën en omdat we waken voor de koopkracht van de Fransen, zullen we hoge eisen stellen aan het kostenniveau."

Maar de belangrijkste aankondiging van Macron was toch wel dat Frankrijk niet helemaal zal afstappen van kernenergie. Hij vertraagt het tempo waarin de Franse kernenergiecentrales zullen sluiten: in 2035 zullen 14 van de 58 kernreactoren dicht zijn. Dan moet het aandeel van kernenergie in de stroomproductie van Frankrijk met een derde teruggebracht zijn tot 50% van de totale hoeveelheid stroom.

Overigens stelde het Klimaatpanel IPCC vorige maand al vast dat kernenergie onontbeerlijk zal zijn om klimaatreducerende maatregelen enige kans van slagen te geven. Frankrijk lijkt er dus vooral goed aan te doen zijn kernenergie in ere te houden. Het bouwen van centrales kost buurlanden die voor soortgelijke vraagstukken staan veel tijd, terwijl de kosten voor sluiting circa €200 miljard zullen bedragen.
Dit artikel afdrukken