De rechtbank van Rennes oordeelde dat de burgemeester van Langouët (Bretagne), Daniel Cueff, niet de bevoegdheid heeft om een besluit uit te vaardigen dat het gebruik van pesticiden regelt. Het is de eerste uitspraak tegen de besluiten van een reeks van burgemeesters die zich tegen het gebruik van pesticiden keren.

De gemeente Langouët heeft twee maanden de tijd om tegen dit besluit in beroep te gaan. Burgemeester Cueff zegt "duidelijk teleurgesteld" te zijn door het oordeel "omdat het een kwestie van volksgezondheid is". Cueff beroept zich op het voorzorgsbeginsel: "De uitspraak van de rechtbank is ongelooflijk slecht onderbouwd en houdt geen rekening met het duidelijke bewijs dat we hebben aangevoerd. Vooral niet met het feit dat de vergunning voor het in de handel brengen van synthetische pesticiden, naar de mening van Anses (een gerespecteerd Frans onderzoeksinstituut, red) nooit is onderzocht op zijn consequenties voor de omwonenden."

Cueff vaardigde in mei jongstleden een decreet uit dat het gebruik van pesticiden binnen 150 meter van woningen verbiedt. Zijn voorbeeld is door tientallen burgemeesters gevolgd, zodat zijn zaak in Frankrijk een grote symbolische waarde heeft gekregen. Enkele tientallen gemeenten, waaronder de grote steden Parijs en Rijsel, hebben vervolgens soortgelijke decreten uitgevaardigd. President Macron verklaarde aan het eind van de zomer Cueff en zijn collega's te begrijpen, maar geen onwettige actie te zullen accepteren. Afgelopen september is nieuwe wetgeving voorgesteld - niet spuiten op 5-10 meter van bewoning - maar die is nog altijd verre van afdoende wat de burgemeesters en NGO's betreft.
Dit artikel afdrukken