Boeren én verwerkers lijden in Frankrijk onder de voortdurende prijzenoorlog tussen de supermarkten. Reden voor minister van Economische Zaken, Arnaud Montebourg, en van Landbouw, Stéphane Le Foll, om partijen uit te nodigen voor een crisisoverleg. Helaas moest Le Foll op het laatste moment door zijn hoogste ambtenaar worden vervangen wegens vermoeidheidsverschijnselen

Aan tafel: boerenbonden, voedingsindustrie en supermarkten. Onderwerp: de prijsoorlog tussen de supermarkten die het boeren, telers én de voedingsindustrie onmogelijk zou maken het hoofd boven water te houden. De boeren en verwerkers claimen dat zij door de supers op ontoelaatbare wijze onder druk gezet worden om hun prijzen te verlagen.

Ontoelaatbare praktijken
Het lijkt er overigens op dat zij daarin gelijk hebben: een aantal steekproeven de afgelopen weken door de Franse DGCCRF 'lijken te wijzen op het bestaan van misbruik en handelswijzen die in strijd zijn met de wet', schrijft ProcessAlimentaire.com.
Voorbeelden van zulke praktijken zijn: de dag nadat het contract getekend is, vragen om een tariefsverlaging, extra uitstel van betaling, niet in het contract voorziene extra kortingen, extra (niet voorziene) promotie-acties...
De ministers hoopten de supers onder druk te kunnen zetten en acties van boeren te voorkomen. Alain Montebourg stelde zich daarom streng op richting de supermarktketens.

IJdele hoop
Een ijdele hoop, zo bleek. De boerenbonden en verwerkers kwamen met lege handen van de ronde tafel vandaan. De supermarktketens zijn niet van plan iets aan hun prijsbeleid te doen: 'Ze wijzen daarbij met de vinger naar elkaar en de harde concurrentiestrijd', schrijft Boerderij.
Dit artikel afdrukken