Om inzicht te krijgen in de gegevens, moesten de bijenhouders, verenigd in de Union nationale de l’apiculture française (UNAF) een beroep doen op de Commission d'accès aux documents administratifs, het equivalent van onze Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Het ministerie van Landbouw wilde de gegevens niet verstrekken.

In 2013, het jaar waarin het Europese moratorium op neonicotinoïden van kracht werd, is 387 ton aan acetamiprid, clothianidine, thiamethoxam, imidacloprid en thiacloprid gebruikt. In 2014 was dat 508 ton, een toename van 31%. Sommige stoffen werden minder gebruikt, het gebruik van imidacloprid steeg met 36%.

De UNAF wilde nog meer weten van het Ministerie, maar kreeg het lid op de neus. Zo blijven de gegevens over 2015, welke behandeling zaaigoed ondergaat en welke arealen met neonics behandeld zijn, als 'bedrijfsgevoelig' en 'nog niet geverifieerd' achter slot en grendel. Ook de positie die Frankrijk ingenomen heeft bij de Europese besluiten over 2 nieuwe insecticiden, sulfoxaflor en flupyradifuron, blijft geheim. Bekendmaking daarvoor zou "de buitenlandse politiek van Frankrijk schaden", aldus de ambtenaren.

De UNAF heeft aangegeven indien nodig naar de rechter te stappen. "De kloof die gaapt tussen de werkelijkheid en de uitspraken van de landbouwminister, Stéphane Le Foll, die zich tot verdediger van de bijen heeft uitgeroepen, is verbijsterend", zegt Gilles Lanio, voorzitter van de UNAF.
Dit artikel afdrukken